Výsledky prvních školních kol předmětových olympiád

V závěru roku 2022 (v prosinci) proběhlo několik školních kol předmětových olympiád. Zde jsou výsledky (obvykle první dva v pořadí postupují do okresního kola, třetí v pořadí bývá náhradníkem – záleží však na propozicích pořadatele okresního kola):

Olympiáda v ČJL – kat. I.: 1. místo V. Petrželová (kvarta A), 2. místo J. Drdla (kvarta A) a 3. místo E. Krásová (tercie A)

Olympiáda v ČJL – kat. II.: 1. místo T. Vaverová (septima A), 2. místo J. Krušinová (oktáva A) a 3. místo E. Sobolová (4. B – GY)

Dějepisná olympiáda – kat. I.: 1. místo D. Cába , 2. místo M. Bouček a 3. místo M. Pešek (všichni kvarta A)

Dějepisná olympiáda – kat. II.: 1. místo J. Cupal, 2. místo F. Vaverka (oba 2. B) a 3. až 5. místo K. Vaverková (1. B), J Vízdal (septima A) a J. Mareček (kvinta A)

Konverzační soutěž v NJ: 1. místo T. Pavlíčková, 2. místo M. Navrátilová (obě septima A) a 3. místo N. Opatová (2. A – OA)

Fotografie nejlepších soutěžících v olympiádě z ČJL

Z konverzační soutěže v NJ