Informace o jazykové škole

Státní Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (JŠ) byla zařazena do sítě škol a školských zařízení  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  ČR od 1. 9. 2002 pod  č.j. 32998/01-21. Její činnost upravuje vyhláška č. 33/2005 Sb. Školní rok je organizován obdobně jako na jiných státních základních a středních školách. Každý 1. ročník základního kurzu jakéhokoliv jazyka, který naše škola otevřela po 1. září 2011, se řídí při výuce školním vzdělávacím programem JŠ, který vychází z tzv. rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a který je k dispozici na sekretariátu školy.

Co?

Na SJŠ při Gymnáziu ve Svitavách lze studovat:

  • angličtinu
  • němčinu
  • francouzštinu
  • španělštinu
  • italštinu
  • čínštinu
  • češtinu pro cizince

Pro koho?

Studium je určeno všem zájemcům o studium cizího jazyka, ukončení studia státní jazykovou zkouškou není povinné. Studium je organizováno jako studium „při zaměstnání“. Převážnými posluchači bývají dospělí lidé, kteří znalost cizího jazyka potřebují v zaměstnání nebo jazyk studují z vlastního zájmu. JŠ umožňuje studium také studentům denního studia středních, vyšších odborných a vysokých škol. Posluchači JŠ se mohou stát i důchodci ti mají – podobně jako žáci a studenti – slevu na školném. Na základě požadavku a po dohodě lze vypsat i uzavřené firemní kurzy.

Proč zrovna u nás?

Na rozdíl  od běžných jazykových kurzů nabízí JŠ promyšlenou koncepci, která zajišťuje posloupnost, ucelenost a návaznost výuky s možností složení státní jazykové zkoušky.

S kým a kde?

Lektory ve všech jazykových kurzech jsou zkušení učitelé cizích jazyků, a to nejen  pedagogů Gymnázia ve Svitavách. Výuka probíhá ve specializovaných učebnách cizích jazyků, které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou. Gymnázium ve Svitavách a jeho učitelé cizích jazyků mají bohaté zkušenosti nejen s výukou středoškoláků, ale díky realizovaným kurzům cizích jazyků také s výukou dospělých (mezi jejich klienty patří mj. Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s., Finanční úřad, Westvaco Svitavy s.r.o. nebo veřejnost Svitavska).

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy je partnerskou školou zkouškového centra Cambridge P.A.R.K. Díky tomuto partnerství a iniciativě učitelů angličtiny připravujeme pro opravdové zájemce o studium anglického jazyka kurzy zaměřené na přípravu na zkoušky Cambridge English KET, PET, FCE a CAE s možností složit zkoušku z anglického jazyka na třech úrovních a získat tak mezinárodně uznávaný certifikát přímo z University of Cambridge.

cambridge