Studijní záležitosti

1. Školní rok 2020–2021 začíná v úterý 1. 9. 2020 v 7:55 hodin v jednotlivých třídách. Pod vedením třídních učitelů proběhnou třídnické hodiny.

2. Od 5. 10. 2020 přecházejí všichni žáci obchodní akademie a gymnázia (kromě tříd nižšího stupně víceletého gymnázia) na distanční vzdělávání. Během distančního vzdělávání se žáci řídí mj. i dokumentem “Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách” (vydaným v září 2020) – ZDE. 

3. Od 14. 10. 2020 přecházejí na distanční vzdělávání také žáci nižšího stupně víceletého gymnázia. Během distančního vzdělávání se žáci řídí mj. i dokumentem “Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách” (vydaným v září 2020) – ZDE. 

4. Místo plánovaného ředitelského volna budou mít žáci školy na základě opatření MŠMT ve dnech 26. a 27. 10. 2020 podzimní prázdniny, které pokračují po státním svátku (28. 10. 2020) ve dnech 29. a 30. 10. 2020.

5. Ředitelské volno16. 11. 2020 nebude, ale online výuka také nebude. Na pondělí 16. 11. 2020 naplánovalo původně ředitelství školy tzv. ředitelské volno. Důvodem byly připravované stavební úpravy a provozní záležitosti v době, kdy se počítalo s tím, že žáci budou normálně chodit do školy. Stavební práce budou zahájeny později a žáci do školy nyní nechodí. Rozhodli jsme tedy ředitelské volno přesunout na jiný termín, který by byl potřebnější, vhodnější a možná i pro školu a žáky výhodnější. Zároveň jsme si vědomi toho, že žáci (třeba i celé rodiny) již mají nějak naplánovaný prodloužený víkend včetně pondělí 16. 11. s propojením na následný  státní svátek. Z tohoto důvodu jsme se ve škole dohodli na tom, že v pondělí 16. 11. nebude ředitelské volno, ale zároveň nebude probíhat žádná online výuka. Na uvedený den žáci od svých učitelů mohou dostat v dostatečném předstihu maximálně nějakou samostatnou práci. Absence se nebude sledovat. Pokud učitelé pro žáky nějaké zadání samostatné práce připraví, obdrží ho žáci tak, aby měli možnost práci splnit již před víkendem (již ve čtvrtek 12. 11.) a aby práci žáci mohli učiteli odevzdat až nejdříve ve čtvrtek  19. 11. 2020. Pokud si uvedené opatření dobře přečtete, je zejména pro žáky školy (případně pro rodiny žáků) výhodné: přímá výuka v tento den nebude, absence sledovaná nebude, na splnění případných úkolů žáci budou mít víc času a zbude jeden den ředitelského volna na jiný termín. Přesun ředitelského volna byl již projednán se zřizovatelem školy. Pokud by někdo potřeboval ještě důkladněji vysvětlit podstatu této změny, může si o podrobnější vysvětlení napsat na adresu info@gy.svitavy.cz nebo info@oa.svitavy.cz, případně zatelefonovat na tel. číslo 603511743. Změna se týká gymnázia i obchodní akademie. Školní jídelna 16. 11. 2020 vařit nebude, bude mít sanitární den.

6. Třídní schůzky s rodiči ani konzultace  4. a 5. listopadu 2020 z epidemiologických důvodů nebudou organizovány. Připravuje se jiná forma konzultace s třídními učiteli (formou telefonickou nebo mailovou). Třídní schůzky a konzultace proběhnou v lednu – na obou školách 6. 1. 2021, předpokládáme, že již normálně, prezenčně (pokud by to nešlo, proběhnou nějakou online formou).

7. Lyžařský výcvikový kurz třídy 1. A (obchodní akademie) je zrušen. Měl začít 3. 1. 2021. Pokud nepůjde zrealizovat v lednu až v březnu 2021 lyžařský výcvikový kurz založený na každodenním dojíždění na hory, bude kurz zrušen bez náhrady. Lyžařský kurz sekundy A (gymnázium) je patrně na přelomu ledna a února také ohrožen, pokud by ho nešlo zorganizovat, pokusí se škola zrealizovat kurz alespoň s každodenním dojížděním na sjezdovku. S lyžařským kurzem kvinty A a 1. B (gymnázium) škola zatím počítá, neboť jeho realizace je naplánována až na druhý týden v březnu. Pokud by ho nešlo také zorganizovat, hledalo by se v ještě v této zimní sezóně také nějaké náhradní řešení.

8. Plánované ředitelské volno 21. a 22. prosince 2020 nebude, namísto toho MŠMT prodloužilo o tyto dva dny vánoční prázdniny. Žáci půjdou do školy naposledy 18. 12. 2020 – prezenčně nebo distančně. Do školy nastupují v pondělí 4. 1. 2021.

9. Po vánočních prázdninách je v souladu s vládními opatřeními nařízeno pouze distanční studium všech tříd školy. Plánováno je do 10. 1. 2021.

10. Den otevřených dveří 7. ledna 2021 proběhne online formou. Plánová je další online Den otevřených dveří na 14. 1. 2021.

11. Ve středu 6. 1. 2021 se uskuteční online třídní schůzky s rodiči (od 15:30 do 16:10) a následovat budou online konzultace rodičů s učiteli (od 16:15 do 19:00 – na základě rezervačního systému).

12. První pololetí končí podle sdělení MŠMT v plánovaný čtvrtek 28. 1. 2021. Hodnocení za 1. pololetí najdou žáci a rodiče v Bakalářích (Klasifikace), “papírové” výpisy z vysvědčení žáci obdrží do tří dnů po návratu do prezenční výuky. V pátek 29. 1. 2021 jsou plánovány jednodenní pololetní prázdniny.

13. Od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021 se stále vyučuje distančně. Vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění. Všechny třídy – včetně maturitních tříd – pokračují od 1. února 2021 do 14. února 2021 v distančním vyučování. Od 15. do 19. února následují jarní prázdniny, žáci pak pokračují ve studiu (prezenčním nebo distančním) od pondělí 22. 2. 2021.