Studijní záležitosti

Školní rok 2021/2022

1. Informace k začátku školního roku na gymnáziu a na obchodní akademii, screeningovému testování žáků a preventivním a protiepidemickým opatřením + rozvrhy najdete ZDE.

2. Informace k adaptačnímu soustředění nových žáků gymnázia a obchodní akademie najdete ZDE.

3. Informace o zahájení výuky na jazykové škole ve školním roce 2021/2022 najdete ZDE

.

.

.

 

Školní rok 2020/2021

1. Školní rok 2020–2021 začíná v úterý 1. 9. 2020 v 7:55 hodin v jednotlivých třídách. Pod vedením třídních učitelů proběhnou třídnické hodiny.

2. Od 5. 10. 2020 přecházejí všichni žáci obchodní akademie a gymnázia (kromě tříd nižšího stupně víceletého gymnázia) na distanční vzdělávání. Během distančního vzdělávání se žáci řídí mj. i dokumentem “Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách” (vydaným v září 2020) – ZDE. 

3. Od 14. 10. 2020 přecházejí na distanční vzdělávání také žáci nižšího stupně víceletého gymnázia. Během distančního vzdělávání se žáci řídí mj. i dokumentem “Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách” (vydaným v září 2020) – ZDE. 

4. Místo plánovaného ředitelského volna budou mít žáci školy na základě opatření MŠMT ve dnech 26. a 27. 10. 2020 podzimní prázdniny, které pokračují po státním svátku (28. 10. 2020) ve dnech 29. a 30. 10. 2020.

5. Ředitelské volno16. 11. 2020 nebude, ale online výuka také nebude. Na pondělí 16. 11. 2020 naplánovalo původně ředitelství školy tzv. ředitelské volno. Důvodem byly připravované stavební úpravy a provozní záležitosti v době, kdy se počítalo s tím, že žáci budou normálně chodit do školy. Stavební práce budou zahájeny později a žáci do školy nyní nechodí. Rozhodli jsme tedy ředitelské volno přesunout na jiný termín, který by byl potřebnější, vhodnější a možná i pro školu a žáky výhodnější. Zároveň jsme si vědomi toho, že žáci (třeba i celé rodiny) již mají nějak naplánovaný prodloužený víkend včetně pondělí 16. 11. s propojením na následný  státní svátek. Z tohoto důvodu jsme se ve škole dohodli na tom, že v pondělí 16. 11. nebude ředitelské volno, ale zároveň nebude probíhat žádná online výuka. Na uvedený den žáci od svých učitelů mohou dostat v dostatečném předstihu maximálně nějakou samostatnou práci. Absence se nebude sledovat. Pokud učitelé pro žáky nějaké zadání samostatné práce připraví, obdrží ho žáci tak, aby měli možnost práci splnit již před víkendem (již ve čtvrtek 12. 11.) a aby práci žáci mohli učiteli odevzdat až nejdříve ve čtvrtek  19. 11. 2020. Pokud si uvedené opatření dobře přečtete, je zejména pro žáky školy (případně pro rodiny žáků) výhodné: přímá výuka v tento den nebude, absence sledovaná nebude, na splnění případných úkolů žáci budou mít víc času a zbude jeden den ředitelského volna na jiný termín. Přesun ředitelského volna byl již projednán se zřizovatelem školy. Pokud by někdo potřeboval ještě důkladněji vysvětlit podstatu této změny, může si o podrobnější vysvětlení napsat na adresu info@gy.svitavy.cz nebo info@oa.svitavy.cz, případně zatelefonovat na tel. číslo 603511743. Změna se týká gymnázia i obchodní akademie. Školní jídelna 16. 11. 2020 vařit nebude, bude mít sanitární den.

6. Třídní schůzky s rodiči ani konzultace  4. a 5. listopadu 2020 z epidemiologických důvodů nebudou organizovány. Připravuje se jiná forma konzultace s třídními učiteli (formou telefonickou nebo mailovou). Třídní schůzky a konzultace proběhnou v lednu – na obou školách 6. 1. 2021, předpokládáme, že již normálně, prezenčně (pokud by to nešlo, proběhnou nějakou online formou).

7. Lyžařský výcvikový kurz třídy 1. A (obchodní akademie) je zrušen. Měl začít 3. 1. 2021. Pokud nepůjde zrealizovat v lednu až v březnu 2021 lyžařský výcvikový kurz založený na každodenním dojíždění na hory, bude kurz zrušen bez náhrady. Lyžařský kurz sekundy A (gymnázium) je patrně na přelomu ledna a února také ohrožen, pokud by ho nešlo zorganizovat, pokusí se škola zrealizovat kurz alespoň s každodenním dojížděním na sjezdovku. S lyžařským kurzem kvinty A a 1. B (gymnázium) škola zatím počítá, neboť jeho realizace je naplánována až na druhý týden v březnu. Pokud by ho nešlo také zorganizovat, hledalo by se v ještě v této zimní sezóně také nějaké náhradní řešení.

8. Plánované ředitelské volno 21. a 22. prosince 2020 nebude, namísto toho MŠMT prodloužilo o tyto dva dny vánoční prázdniny. Žáci půjdou do školy naposledy 18. 12. 2020 – prezenčně nebo distančně. Do školy nastupují v pondělí 4. 1. 2021.

9. Po vánočních prázdninách je v souladu s vládními opatřeními nařízeno pouze distanční studium všech tříd školy. Plánováno je do 10. 1. 2021.

10. Den otevřených dveří 7. ledna 2021 proběhne online formou. Plánová je další online Den otevřených dveří na 14. 1. 2021.

11. Ve středu 6. 1. 2021 se uskuteční online třídní schůzky s rodiči (od 15:30 do 16:10) a následovat budou online konzultace rodičů s učiteli (od 16:15 do 19:00 – na základě rezervačního systému).

12. První pololetí končí podle sdělení MŠMT v plánovaný čtvrtek 28. 1. 2021. Hodnocení za 1. pololetí najdou žáci a rodiče v Bakalářích (Klasifikace), “papírové” výpisy z vysvědčení žáci obdrží do tří dnů po návratu do prezenční výuky. V pátek 29. 1. 2021 jsou plánovány jednodenní pololetní prázdniny.

13. Od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021 se stále vyučuje distančně. Vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění. Všechny třídy – včetně maturitních tříd – pokračují od 1. února 2021 do 14. února 2021 v distančním vyučování. Od 15. do 19. února následují jarní prázdniny, žáci pak pokračují ve studiu (prezenčním nebo distančním) od pondělí 22. 2. 2021.

14. Od 3. 5. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci primy a sekundy gymnázia (po týdnu se budou střídat s žáky tercie a kvarty). Ostatní žáci zatím zůstávají na distanční výuce. Pro žáky, kteří přijdou do školy (nejen 3. 5. 2021) platí vládní opatření o povinném antigenním testování (žáci se po poučení testují sami pod dohledem poučených zaměstnanců školy).  Testovat se nemusí žáci, kteří se prokážou:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Takový doklad vystaví žákovi praktický (dětský, dorostový) lékař. nestačí čestné prohlášení nebo kopie o pozitivním nálezu z mobilního telefonu,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Více k testování žáků najdete ZDE.

15. Ministerstvo školství vydalo další opatření obecné povahy, které upravuje průběh letošní maturitní zkoušky.

a) maturantům gymnázia a obchodní akademie je přidán nově jeden další opravný termín v případě didaktických testů. Nemusí se letos čekat na opravný termín až na září, ale neúspěšný maturant může využít navíc ještě opravný termín ve dnech 7. až 9. 7. 2021. Původně mělo jít jen o náhradní termín pro žáky, kteří nemohli jít k didaktickému testu z důvodu onemocnění covid19 nebo kvůli karanténě, nyní jde i o opravný termín. Opravný termín navíc se týká jen prvomaturantů (maturantů, kteří v roce 2021 maturují poprvé),

b) druhé opatření se týká praktické zkoušky (v našem případě jde o praktickou zkoušku z odborných předmětů na obchodní akademii). Dosud měli maturanti, kteří v praktické zkoušce neuspěli, opravný termín v září a pak případně i v příštím jaru. Nyní aktuálně ministerstvo rozhodlo, že přidává ještě jeden opravný termín praktické zkoušky. Naše škola stanovila tento opravný termín navíc na čtvrtek 17. 6. 2021 (tedy po 28 dnech po řádném termínu praktické zkoušky). Takže maturanti na OA budou mít namísto původních dvou opravných termínů celkem 3 opravné termíny. I toto opatření se týká prvomaturantů.

Další informace (včetně přihlašování k opravným praktickým zkouškám a didaktickým testům) najdete v opatření obecné povahy MŠMT ČR ZDE.

16. V rámci rotačního systému prezenční výuky nastoupí do školy na prezenční výuku od pondělí 10. 5. 2021 na celý týden žáci tercie a kvarty gymnázia (nahradí tak žáky primy a sekundy, kteří budou celý týden na distančním vyučování). Ostatní třídy gymnázia i OA se učí nadále distančně. Pro žáky, kteří přijdou do školy (nejen 10. 5. 2021) platí vládní opatření o povinném antigenním testování (žáci se po poučení testují sami pod dohledem poučených zaměstnanců školy).

17. Podle vládních opatření nastoupí v pondělí 17. 5. 2021 do školy žáci primy až kvarty gymnázia. Ostatní třídy gymnázia a obchodní akademie se budou učit ještě distančně. Pro žáky, kteří přijdou do školy (nejen 17. 5. 2021) platí vládní opatření o povinném testování – již 1x týdně (žáci se po poučení testují sami pod dohledem poučených zaměstnanců školy). Více informací ZDE.

18. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 (zveřejněno ZDE) mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení (potvrzení lékaře, SMS nestačí) prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.