Projekty školy

Projekt Bezplatného školního stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Plakát projektu ZDE.

Zveřejněno 28. 11. 2023

Antisemitismus, holocaust a výchova k vzájemné toleranci

 • vzdělávací program

Spolupráce se Základní speciální školou Svitavy

Comenius

 • vzdělávací program„SCHOOL MICROCOSM“ (2006–2008 – projekt spolupráce gymnázia se školou ve Finsku a Řecku)
 • bilaterální projekt SCOOL LIFE AND LEISURE TIME (2008–2010 – projekt spolupráce s finskou školou)

Ekologické a biologické projekty

 • („Kyselé deště“, „Ozon“, „Lišejníky“, „Jak se mají smrky?“, „Voda pro obec“ a „Energie“, „Teraklub“ atd.)

Školní filmový klub

Včelařský kroužek

Mediální kroužek a vydávání školního časopisu MAGGY (MAGazín GYmnázia)

Vydávání školního časopisu EKONOM na obchodní akademii

Vydávání časopisu studentů německého jazyka JAM

Zapojování žáků školy do Pražského modelu OSN

Dotkni se 20. století!

 • tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, si klade za cíl více zapojit
  paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základních a středních školách. Autoři projektu chtějí žáky oslovit atraktivním způsobem – prostřednictvím expozic, výstav, sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti a jejich příběhů. S využitím moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbírkových předmětů ve výuce dějepisu se tak dějiny 20. století přiblíží studentům opravdu téměř na dosah. Zapojení gymnázia do projektu skončilo v roce 2018.

Chodím do práce v Pardubickém kraji

 • projekt regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Do projektu se zapojilo gymnázium již v roce 2013. Díky tomu mají i dnes naši studenti přístup na projektový portál a mohou využívat informace na něm zveřejněné (příklad témat: První zaměstnání, pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nezaměstnaný absolvent, rekvalifikace, začínající podnikatel, fyzická vs. právnická osoba, OSVČ, práce v zahraničí atd.).

Katedra

 • projekt OPVK na podporu přírodovědného vzdělávání na škole. V rámci projektu vytvořili učitelé školy desítky elektronických výukových materiálů pro výuku přírodovědných předmětů a vybavili školu technikou a pomůckami

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji

 • projekt s cílem zkvalitnit podmínky pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách probíhal v letech 2013–2017 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Svitavské gymnázium získalo na realizaci evropského projektu OPVK, který je zaměřen na podporu přírodovědného vzdělávání, více než 12,5 mil. Kč. Projekt měl několik pilířů. Prvním z nich bylo prohloubení spolupráce školy s některými základními školami: jde o dvě svitavské základní školy (na ulici Sokolovská a na ulici Riegrova), ZŠ v Hradci n. Sv. a ZŠ v Březové n. Sv. Žáci základních škol se zúčastňovali vybraných vzdělávacích aktivit na gymnáziu (včetně volnočasových) a absolvovali několik vícedenních terénních akcí s přírodovědným zaměřením. V rámci druhého pilíře studenti školy absolvovali projektové dny na sedmi vysokých školách. Díky třetímu pilíři gymnázium zmodernizovalo některé odborné učebny a laboratoře a díky čtvrtému pilíři pořídilo za více než 4 mil. Kč velké
  množství učebních pomůcek, přístrojů a výpočetní techniky. A poslední pilíř byl věnován vzdělávání učitelů.

Šablony

 • šlo o projekty OPVK a OPVV, do kterého se zapojovalo gymnázium i obchodní akademie. Poslední takový projekt skončil v roce 2019 („Zlepšení kvality vzdělávání žáků a studentů na OA a VOŠ ekonomické Svitavy“).

Tablety do škol

 • projekt v rámci výzvy č. 51 byl realizován na obchodní akademii od roku 2015

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy

 • projekt realizovaný na obchodní akademii v letech 2012–2014, který společně realizovaly British Council a organizace Člověk v tísni (program Varianty). Active Citizens byl tříletý projekt, jehož cílem je vzdělávání učitelů a studentů v komunitní oblasti a dlouhodobý rozvoj škol jakožto center komunitního života.

Co v učebnici nebylo

 • gymnázium i obchodní akademie (ještě jako samostatné školy) se zapojily do projektu Spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století. V rámci projektu studenti několikrát
  navštívili knihovnu a rozvíjeli své čtenářské dovednosti, schopnost porozumění textu i dovednosti spojené s vytvářením vlastních textů. V rámci projektu byli vzděláváni pedagogičtí pracovníci a pro žáky škol byly vytvářeny a ověřovány modeloví vzdělávací aktivity. Projekt byl zahájen v roce 2018, skončí v roce 2021.

Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

 • cílem projektu je ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění výuky. Gymnázium se do projektu zapojilo v letech 2018–2019 a 2019–2020

Projekt “Studentská firma” na obchodní akademii

 • jde o projekt, který navazuje na dříve úspěšnou aktivitu obchodní akademie, tzv. fiktivní firmy. Oproti fiktivní firmě jde v případě studentské firmy o reálnou firmu v reálném konkurenčním prostředí. V roce 2019 vznikla pro vedení Ing. Š. Sauerové první studentská firma ECOA, jejímž předmětem činnosti byla výroba a prodej textilních tašek a sáčků a pořádání bazárků za účelem získávání kapitálu. V době začátku koronavirové krize se studentská firma zapojila do šití roušek pro Charitu Svitavy. Na podzim 2020 vznikla další studentská firma AMICOS. Vytvořilo ji sedm spolužaček z třídy 3. A. Šijí ekologické tašky z bavlněné látky s ručně malovanými nápisy podle svého nebo podle požadovaného návrhu či přání. Také vyrábí pletené náramky a náramky z minerálních kamenů.  Jde o výhradně ruční výrobu. Žákyně se tak formou fiktivního podnikání prakticky učí, jak firmu založit, vést, jak vést účetnictví firmy a na konci školního roku pak firmu uzavřít. V dnešní době to jsou velmi užitečné zkušenosti. Své práce se učí prezentovat, proto si lze prohlédnout jejich výrobky  na Instagramu https://www.instagram.com/oa_amicos/  nebo na facebooku https://www.facebook.com/OAamicos/ a objednat si výrobky je možné např. přes emailovou adresu amicos@email.cz,
 • jde o vzdělávací aktivitu, která vznikla pod patronací organizace Junior Achievement (JA Czech),
 • další informace o studentské firmě AMICOS jsou (včetně fotografií)  ZDE.

Erasmus+

 • projekt Erasmus+ KA1: „Vzdělávací mobilita jednotlivců“ na Gymnáziu, obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
 • název projektu: „Jazykové a metodické kurzy pro učitele Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“ (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA101-077498)
 • šlo o program EU podporující zahraniční mobilitu pedagogů, v případě naší školy (gymnázia i OA)  v letech 2022–2023 o vzdělávací aktivity učitelů ve Velké Británii zaměřené zejména na
  metodiku výuky cizích jazyků a metodu CLIL
 • naše škola se zapojila do projektu Erasmus+ v roce 2020, projekt měl být ukončen v roce 2022, po dohodě s národní agenturou DZS Praha bylo ukončení projektu vzhledem k proticovidovým opatřením, kdy byly výjezdy do zahraničí komplikované, posunuto do roku 2023. Cílem projektu bylo poskytnout vybraným učitelům školy jazykové a metodické vzdělání ve Velké Británii. S organizací mobilit pomohla spolupracující jazyková a vzdělávací agentura, která má letité zkušenosti s mobilitami učitelů. Situace byla zejména v roce 2023 složitá kvůli tomu, že kurzů splňující podmínky pro mobility učitelů v rámci programu Erasmus+ ve Velké Británii vzhledem k Brexitu ubylo. Přesto se podařilo vybrat organizace (jazykové školy), které mají jak dobré jméno, tak splňovaly požadavky kladené naším projektem
 • dvě učitelky školy absolvovaly kurzy v létě roku 2022, čtyři učitelky v létě roku 2023. Pět učitelem se zúčastnilo metodických kurzů pro výuku AJ, jedna učitelka se zaměřila na využívání metody CLIL. Všechny účastnice v kurzech obstály, získaly kromě potřebného certifikátu spoustu nových zkušeností a dovedností, které následně budou využívat při výuce na škole. Výsledky mobilit učitelky sdíleli také s kolegy-jazykáři ve škole.

Přehled absolventek jazykových a metodických kurzů ve Velké Británii:

 • Naďa Bisová, Basil Paterson College, Edinburgh, Scotland, Active Methodology Course (2022)
 • Markéta Henychová, Basil Paterson College, Edinburgh, Scotland, Active Methodology Course (2022)
 • Petra Jeřábková, Cambridge, Bell Teacher Academy, Bell Cambridge (2023)
 • Eva Steklá, ELC Brighton, Language, Methodology and Culture course for Teachers (2023)
 • Mariana Švejcarová, ELC Brighton, Language, Methodology and Culture course for Teachers (2023)
 • Mgr. Ditta Kukaňová, London – Centre Of English Studies, English Language – CLIL (2023)

DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh´s International Award)

 • gymnázium se do programu zapojilo v roce 2019. mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny, který motivuje k osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji dovednosti, pohybu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát – bronzový (minimálně 6 měsíců plnění), stříbrný (min. 12 měsíců plnění) a zlatý (min. 18 měsíců plnění). V roce 2020 získali první žáci školy bronzový certifikát.

         

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

 • Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
 • Příjemce: Pardubický kraj
 • Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
 • Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
 • Partneři projektu:
  • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
  • Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
  • Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.
 • Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
  1. Řízení projektu,
  2. Podpora polytechnického vzdělávání,
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
  4. Rozvoj kariérového poradenství,
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.
 • Fotogalerie z projektu – ZDE.

               

Program “Národní plán doučování 2022”

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Na tuto investici je poskytována finanční podpora EU.

O programu více ZDE. Žáci, jejich rodiče a učitelé školy byli o programu a možnostech zařazení žáků do programu informováni prostřednictvím informačního systému Bakaláři v únoru 2022.

Program doučování pokračuje i ve školním roce 2022/2023 – viz ZDE.. Učitelé podle ministerstvem stanovených kritérií identifikovali žáky, kterým bylo doporučeno doučování. Zletilí žáci se k návrhu mohli vyjádřit, u nezletilých žáků měli možnost se vyjádřit i zákonní zástupci identifikovaných žáků. Pokud byl ze strany zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků vyjádřen nesouhlas s doučováním, žák do doučování nebyl zařazen. Žáci i rodiče byli o doučování informování přes systém Bakaláři.

                

Program “Prevence digitální propasti”

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy (v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání) poskytlo v březnu 2022 škole finanční prostředky (55.000,– Kč) na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení (notebooky) pro účely distančního vzdělávání, případně pro běžnou výuku. Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.