Dokumenty a tiskopisy školy

Školní řád gymnázia

Školní řád obchodní akademie

Vnitřní řád školní jídelny

Školní vzdělávací program – nižší stupeň osmiletého gymnázia

Školní vzdělávací program – čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

Školní vzdělávací program obchodní akademie (od roku 2022–2023)

Školní vzdělávací program obchodní akademie (dojíždějící platnost do roku 2025–2026)

Školní vzdělávací program jazykové školy

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací… za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací… za rok 2021

Úprava studijního režimu nadaných a talentovaných žáků školy (pokyn ředitele školy)

Hygienická pravidla a pravidla pro výuku ve školním roce 2021–2022 v souvislosti s pokyny MŠMT a MZ ČR (metodika školy)

Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách (platí do roku 2020)

.

FORMULÁŘE A TISKOPISY

(formulář nebo tiskopis si nejdříve stáhněte do svého počítače a teprve pak ho začněte vyplňovat)

Sdělení škole o předem známé absenci žáka

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o přestup na GY a OA Svitavy

Přihlášky na kurzy jazykové školy

Žádost o zařazení do jazykového kurzu pro cizince – UKR

Žádost o změnu volitelného semináře