Dny otevřených dveří

hodina IVT

ONLINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. ledna 2021

Gymnázium – informace jsou  ZDE

21. ledna 2021 – v 15:00 a v 16:00 – přístup je uveden níže

Obchodní akademie – informace jsou ZDE

21. ledna 2021 – v 17:00 a v 18:00 – přístup je uveden níže

 Jak bude probíhat online Den otevřených dveří?

 1. Nejdříve doporučujeme, abyste si prostudovali tyto informace – pro gymnázium jsou ZDE a pro obchodní akademii jsou ZDE
 2. Jestli chcete studovat na gymnáziu, podívejte se na virtuální prohlídku školy a areálu ZDE nebo na krátké video ZDE
 3. Jestli chcete studovat na obchodní akademii, podívejte se na krátký film o škole ZDE nebo na kratičký videospot ZDE. Doporučujeme nejdříve videa stáhnout a přehrát je ve Vašem počítači.
 4. Vyberete si 21. ledna 2021 čas, kdy školu online navštívíte – pro gymnázium v 15:00 nebo v 16:00, pro obchodní akademii  v 17:00 nebo v 18:00 (pokud se připojíte později, přijdete třeba o důležité informace). Připojení proběhne přes aplikaci MS TEAMS. Stačí kliknout na níže uvedený vybraný odkaz.
 5. Vyslechnete si vstupní informaci o škole a o přijímačkách od vedení školy, některých učitelů školy a možná i studentů školy
 6. Nakonec bude dán prostor na to, abyste se mohli sami ptát na to, co by Vás zajímalo
 7. Budete-li chtít slyšet obě informace, protože se hodláte přihlásit třeba na gymnázium i na obchodní akademii, rozvrhněte si čas – v 15  nebo v 16 hodin můžete zhlédnout a vyslechnout prezentaci gymnázia a v 17 nebo v 18 hodin obchodní akademie)

 Co budete k připojení potřebovat:

 1. Všechny schůzky probíhají přes aplikaci MS TEAMS, přes kterou u nás běžně probíhá online výuka. Připojit se můžete přes počítač i přes mobil
 2. Na pevném počítači si aplikaci nemusíte instalovat, můžete využít verzi přímo v internetovém prohlížeči. Na mobilu či tabletu doporučujeme stáhnout aplikaci předem.
 3. Prosíme, abyste měli během prezentace školy mikrofony vypnuté (zlepší to přenos informací). Mikrofon si zapnete, až bude prostor na dotazy (dovolíme si každého vždy oslovit).
 4. Pokud Vás již nyní něco zajímá, můžete nám svůj dotaz zaslat předem na mailovou adresu info@gy.svitavy.cz.

Přístupy na DOD na gymnáziu:

15:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ2MGEyMDgtNmQ2NS00YmI5LWI2YTAtNjVjZTRjOWRhNTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5cf0360-2e61-4eda-aff9-624eda1452b0%22%2c%22Oid%22%3a%226ae90ed7-0c73-4861-8628-286d97220894%22%7d

16:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiZmUyNzYtMzdmMS00OTlmLWI3MWQtY2ZhYjdlNWUzZGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5cf0360-2e61-4eda-aff9-624eda1452b0%22%2c%22Oid%22%3a%226ae90ed7-0c73-4861-8628-286d97220894%22%7d

 

Přístupy na DOD na obchodní akademii:

17:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkyZmVmYjctMWRhZC00NTczLThmMjEtYWIxMTJjMWMwN2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5cf0360-2e61-4eda-aff9-624eda1452b0%22%2c%22Oid%22%3a%226ae90ed7-0c73-4861-8628-286d97220894%22%7d

18:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YxMGQ2YjgtMzY4My00YTdlLTliNjktMDQxNTk3YmIxZTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5cf0360-2e61-4eda-aff9-624eda1452b0%22%2c%22Oid%22%3a%226ae90ed7-0c73-4861-8628-286d97220894%22%7d

 

Jakmile to bude jen trochu možné, rádi se setkáme na klasickém Dni otevřených dveří (vždy od 14 do 17 hodin). Nyní však s ohledem na epidemiologickou situaci a nastavená pravidla podle systému PES, můžeme konat DOD jen online formou (podle pokynů MŠMT je vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby). Pokud se situace zlepší, otevřeme možnost alespoň individuálních klasických Dnů otevřených dveří: (zájemci se zapíšou do „objednávkového“ formuláře a dostaví se v určenou dobu, kdy si pod vedením jednoho učitele prohlédnou školu.