Informace

Školní jídelna v budově gymnázia zabezpečuje:

  • školní stravování (obědy) pro žáky gymnázia a obchodní akademie
  • školní stravování pro žáky ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy
  • závodní stravování pro zaměstnance obou výše uvedených škol
  • stravování pro veřejnost (tzv. cizí strávníky)
  • dietní stravování pro osoby s celiakií (bezlepková strava)

Školní jídelna byla v roce 2018 zcela zrekonstruovaná a patří k nejmoderněji vybaveným obdobným pracovištím v regionu.

Provoz školní jídelny se řídí vnitřním řádem. Ten upravuje časy výdeje stravy pro všechny kategorie strávníků, ceník stravného, práva a povinnosti strávníků, přihlašování a odhlašování stravy a další organizační záležitosti fungování školní jídelny.

Nový strávník se přihlašuje k odběru stravy osobně ve školní jídelně.

Výdej obědů:

Výdej obědů žákům a zaměstnancům škol 11.35 – 14.00 hodin

Výdej obědů do jídlonosičů mimo prostor jídelny 10.50 – 11:20 hodin

Výdej obědů do určených nádob, z kterých si stravu strávník přemístí do jídlonosiče na určeném místě v prostoru školní jídelny 11.20 – 14.00 hodin

Tento způsob se praktikuje první den nemoci žáka, nebo v naléhavých případech.

Příjem odhlášek a přihlášek jednotlivých obědů probíhá přes webové rozhraní (iCanteen – ZDE) nebo telefonicky na čísle 461541348 v době od 6.00 do14.00 hod., popřípadě v jiném čase zanechá strávník vzkaz na záznamníku. Strávníci mohou odhlašovat a přihlašovat obědy také osobně u okénka vedoucí ŠJ v době od 11.30 do 14.00 hod. Na terminále lze provést odhlášku či jinou změnu  od 11.30 do 14.00 hod., po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle zadané objednávky na přihlášce.

Každé přerušení nebo ukončení stravování je nutné ohlásit v kanceláři ŠJ.

Vedoucí školní jídelny:

Dagmar Řezníková, tel. 461541348, mail re@gy.svitavy.cz

Jídelna3
Jídelna4