Informace

Školní jídelna v budově gymnázia zabezpečuje:

  • školní stravování (obědy) pro žáky gymnázia a obchodní akademie
  • školní stravování pro žáky ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy
  • závodní stravování pro zaměstnance obou výše uvedených škol
  • stravování pro veřejnost (tzv. cizí strávníky)
  • dietní stravování pro osoby s celiakií (bezlepková strava)

Školní jídelna byla v roce 2018 zcela zrekonstruovaná a patří k nejmoderněji vybaveným obdobným pracovištím v regionu.

Provoz školní jídelny se řídí vnitřním řádem. Ten upravuje časy výdeje stravy pro všechny kategorie strávníků, ceník stravného, práva a povinnosti strávníků, přihlašování a odhlašování stravy a další organizační záležitosti fungování školní jídelny.

Nový strávník se přihlašuje k odběru stravy osobně ve školní jídelně.

Výdej obědů:

žákům a zaměstnancům škol                    11.35 – 14.00 hodin

cizím strávníkům do jídlonosičů               11.00 – 11:35 hodin

(mimořádně mohou cizí strávníci odebírat oběd od 11.35 do 13.00, v tomto případě však pouze u okénka pro odevzdávání nádobí).

Příjem odhlášek a přihlášek jednotlivých obědů probíhá přes webové rozhraní (iCanteen – ZDE) nebo telefonicky na čísle 461541348 v době od 6.00 do14.00 hod., popřípadě v jiném čase zanechá strávník vzkaz na záznamníku. Strávníci mohou odhlašovat a přihlašovat obědy také osobně u okénka vedoucí ŠJ v době od 11.30 do 14.00 hod. Na terminále lze provést odhlášku či jinou změnu  od 11.30 do 14.00 hod., po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle zadané objednávky na přihlášce.

Každé přerušení nebo ukončení stravování je nutné ohlásit v kanceláři ŠJ.

Vedoucí školní jídelny:

Dagmar Řezníková, tel. 461541348, mail re@gy.svitavy.cz

Jídelna3
Jídelna4