Studentská rada

 • složení: zástupci žáků jednotlivých tříd (např. předsedové třídní samosprávy)
 • ředitel školy svolává studentskou radu na řádné jednání minimálně jedenkrát za dva měsíce, na základě žádosti členů studentské rady může ředitel svolat i mimořádné jednání
 • jednání studentské rady předsedá ředitel školy
 • ředitel školy může k jednání rady pozvat další hosty
 • programu jednání ředitel školy členy studentské rady informuje předem, v případě mimořádného jednání rady z podnětu žáků informují žáci předem ředitele školy o důvodech nutnosti mimořádného jednání
 • účast na jednání studentské rady není povinná, člena studentské rady nemůže zastupovat jiný žák
 • z jednání studentské rady se pořizuje zápis
 • kompetence studentské rady:
  • projednání koncepčních a strategických záležitostí školy
  • projednání výsledků činnosti školy v uplynulých obdobích
  • projednání iniciativních návrhů, připomínek, námětů a podnětů žáků, které se týkají organizace studia, učebního plánu, kvality výuky, chodu školy, materiálního zabezpečení výuky, služeb studentům apod..
Třída Člen
Gymnázium
prima A
sekunda A Julie Zdražilová
tercie A Barbora Anna Němcová
kvarta A Mykola Kharbaka
kvitna A Tereza Hájková
sexta A Natálie Anna Fadrná
septima A Filip Blažka
oktáva A Pavlína Bryšková
I. B
II. B Anežka Ilčíková
III. B Karolína Plíhalová
IV. B Eliška Klohnová
Obchodní akademie
I. A
II. A Hana Písková, Artur Jan Němec
III. A Adam Šrajt, Jakub Šafránek
IV. A Kristýna Satrapová, Natálie Škrancová
IV. B Klára Stuchlíková, Barbora Říháková