Aktuality

.

AKTUALITY 2023/2024

aktualita 2 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • čtvrtek 23. 11. 2023 – gymnázium i obchodní akademie (informační schůzka, prohlídka školy pod vedením studentů a prezentace jednotlivých předmětů pod vedením pedagogů)

aktualita 1 – Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – pátek 12. dubna 2024
2. řádný termín – pondělí 15. dubna 2024

osmileté studium:
1. řádný termín – úterý 16. dubna 2024
2. řádný termín – středa 17. dubna 2024

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – pondělí 29. dubna 2024
2. termín – úterý 30. dubna 2024

 

 

 

 

Aktualita 10.

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu přijímacích zkoušek 

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení po započítání výsledků náhradního termínu: gymnázium – osmileté studium ZDE. Pořadí přijatých, první a poslední přijatý v 1. kole se nemění.

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení po započítání výsledků náhradního termínu: obchodní akademie ZDE. Pořadí přijatých, první a poslední přijatý v 1. kole se nemění.

Zveřejněno 18. 5. 2023.

Aktualita 9

Nabídka studia pro žáky 9. tříd – přijetí do kvinty víceletého studia. Více ZDE.

Informace ke zkouškám (přijetí do vyššího ročníku – do kvinty) pro žáky, kteří podali do 10. 5. 2023 do 14 hodin na sekretariát školy přihlášku (případně jejich přihláška byla do 10. 5. 2023 do 14 hodin na sekretariát školy doručena) ZDE (tyto informace zveřejněny 11. 5. 2023).

Informace a výsledky zkoušek pro přijetí do vyššího ročníku (kvinty) – ZDE.

Aktualita 8

Prostudujte si bližší organizační pokyny k přijímacím zkouškám na všechny řádné termíny přijímacích zkoušek na gymnázium  ZDE. A organizační pokyny k přijímacím zkouškám na všechny řádné termíny přijímacích zkoušek na obchodní akademii  ZDE.

Informace k přijímacím zkouškám obdrželi všichni uchazeči o studium v pozvánce ke zkouškám (osobně, poštou nebo datovou schránkou). Buďte ve škole, kde přijímací zkoušky konáte, včas. V době přestávky si může zákonný zástupce převzít uchazeče do své péče.  Tuto skutečnost oznámí uchazeč dozoru, který zavede uchazeče k hlavnímu vchodu a předá ho zákonným zástupcům. Účastníci s přiznaným uzpůsobením budou mít čas na vypracování prodloužen o 25%.

Aktualita 7

Budeme předávat a rozesílat pozvánky k přijímacím zkouškám – v týdnu od 20. 3. 2023 bude svitavské gymnázium a svitavská obchodní akademie předávat ve škole pozvánky k přijímacím zkouškám. V týdnu od 27. 3. 2023 rozesílat nevyzvednuté pozvánky formou doručenek do vlastních rukou odesílat poštou. Více najdete ZDE. 

K častým dotazů “kolik máte přihlášek?” dodáváme: pro čtyřleté studium gymnázia se sešlo 76 přihlášek, pro osmileté studium gymnázia 88 přihlášek a pro obchodní akademii 78 přihlášek. Uvedená čísla však nic důležitého neříkají, neboť žáci si podávají přihlášky na dvě školy, je tedy nutné počítat s tím, že pokud se žák dostane na obě školy, kam podával přihlášku, bude druhé škole sdělovat, že tam nenastoupí (nepředá tam zápisový lístek). Tato situace napovídá tomu, že počet přihlášek je nutné dělit plus mínus dvěma – z toho tak vznikne počet vážných uchazečů pro danou školu. Máme-li tedy 88 přihlášek, tak lze počítat s tím, že vážných zájemců o naši školu bude cca 45.

Aktualita 6

Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 do oborů 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium a do oboru obchodní akademie 63-41-M/02. Více informací ZDE.

Prostudujte si tento důležitý dokument: Organizační směrnice k přijímacímu řízení a kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 na obory gymnázia a obchodní akademie.

Přihlášky ke studiu se předávají nejpozději do 1. března 2023. Nezapomeňte přiložit doklady o Vašich aktivitách – viz Organizační směrnice k přijímacímu řízení a kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 na obory gymnázia a obchodní akademie.

Aktualita 5

Chystáme opět přípravné kurz k přijímačkám. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Kurzy začnou v únoru a budou na gymnáziu i na OA  totožné, avšak v jiných termínech a v jiném (autentickém) prostředí. Kurz bude opět obsahovat tzv. Přijímačky nanečisto.

Kompletní a podrobné informace k přípravným kurzům (cíle kurzů, termíny, rozpis kurzů, přihlašování, obsah kurzů atd.) jsou ZDE.

Přihlašování do kurzu bylo možné od 4. 1. 2023 odpoledne do 30. 1. 2023 do 16:00 hodin.

(zveřejněno  1. 1. 2023, upraveno 4. 1. 2023)

Aktualita 4

 

Na podzim a v zimě organizujeme pro zájemce o studium různé formáty Dnů otevřených dveří – od informačních schůzek se zájemci o studium, které jsou spojené s prohlídkou školy až po prezentace jednotlivých předmětů a učeben pod vedením pedagogů školy (samozřejmě spojené s prohlídkou školy a poskytnutím informačního servisu). Protože spádová oblast studentů obchodní akademie je větší, organizujeme pro vzdálenější uchazeče o studium také jednu schůzku formou online setkání (přes počítač):

  • čtvrtek 22. 9. 2022 – gymnázium i obchodní akademie (informační schůzka se zájemci o studium, prohlídka školy pod vedením studentů)
  • čtvrtek 13. 10. 2022 – gymnázium i obchodní akademie (informační schůzka, prohlídka školy pod vedením studentů a prezentace jednotlivých předmětů pod vedením pedagogů)
  • čtvrtek 10. 11. 2022 – gymnázium i obchodní akademie (informační schůzka, prohlídka školy pod vedením studentů a prezentace jednotlivých předmětů pod vedením pedagogů)
  • čtvrtek  8. 12. 2022  – jen obchodní akademie (online přes Teams od 18 hodin) – informace a odkaz ZDE.
  • čtvrtek 12. 1. 2023 – gymnázium i obchodní akademie (informační schůzka se zájemci o studium, prohlídka školy pod vedením studentů)

Všechny Dny otevřených dveří začínají ve 14 hodin a končí v 17 hodin (výjimkou je online Den otevřených dveří 8. 12. 2022). Více ke Dnům otevřených dveří najdete ZDE.

Aktualita 3

Prezentace o gymnáziu, přijímacím řízení (včetně fotografií) – ZDE

Prezentace o obchodní akademii, přijímacím řízení (včetně fotografií) – ZDE*

Aktualita 2

Pro další školní rok chystáme otevřít:
– předpokládáme otevřít jednu třídu osmiletého gymnázia (30 žáků),
– předpokládáme otevřít jednu třídu čtyřletého gymnázia (30 žáků),
– předpokládáme otevřít max. 2 třídy studia obchodní akademie (maximální předpokládaný počet žáků 60).
*

Aktualita 1

Termíny přijímacích zkoušek:
  • přihlašování ke studiu – přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se předkládají škole do 1. března 2023
  • přijímací zkoušky se budou konat formou jednotné přijímací zkoušky (Cermat)

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 13. 4. 2023
2. řádný termín – 14. 4. 2023

osmileté studium:
1. řádný termín – 17. 4. 2023
2. řádný termín – 18. 4. 2023

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 10. 5. 2023
2. termín – 11. 5. 2023