Aktuality

Chystáme opět přípravný kurz k přijímačkách (bude opět obsahovat Přijímačky nanečisto) – přihlašování bude možné již na konci roku 2020. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Sledujte webové stránky školy.
Pro další školní rok chystáme otevřít jednu třídu osmiletého gymnnázia, jednu třídu čtyřletého gymnázia a dvě třídy obchodní akademie.
Vzor vyplnění přihlášky a další informace k přijímacímu řízení  budou zveřejněny, jakmile je uvede na svých stránkách Cermat. Směrnice k přijímacímu řízení bude podle školského zákona k dispozici k 31. 1. 2021 a Kritéria přijímacího řízení budou k dispozici podle školského zákona k 31. 1. 2021. Nyní již známe termíny přijímacích zkoušek:
    čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
      • 1. řádný termín – 12. 4. 2021
      • 2. řádný termín – 13. 4. 2021
    osmileté studium:
      • 1. řádný termín – 14. 4. 2021
      • 2. řádný termín – 15. 4. 2021
     náhradní termíny (pro všechny obory):
      • 1. termín – 12. 5. 2021
      • 2. termín – 13. 5. 2021