Učební plány

Učební plán představuje souhrn základních informací o organizaci vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů či jiných forem vzdělávání. Jde o výtah ze školních vzdělávacích programů, které najdete ZDE.

Přehled učebních plánů:

  • Učební plán pro nižší stupeň víceletého gymnázia – ZDE
  • Učební plán Dodatku k ŠVP pro nižší stupeň víceletého gymnázia – platí pro primu ve školním roce 2023/2024 – ZDE
  • Učební plán pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia – ZDE
  • Učební plán obchodní akademie – dojíždějící z roku 2017 – ZDE
  • Učební plán obchodní akademie – platný od roku 2022/2023 – ZDE

Učební plán představuje souhrn základních informací o organizaci vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů či jiných forem vzdělávání.