Výměna osvětlení, kotlů a termoregulace topení v budovách školy

Na konci roku 2022 byla na gymnáziu i na obchodní akademii provedena v rámci úsporných opatření výměna osvětlení (přešlo se všude na LED osvětlení) a na obchodní akademii byla provedena také výměna kotlů v části budovy. Zároveň byla vybraná firma, která provede na začátku roku 2023 kompletní výměnu termoregulace topení v budově obchodní akademie. Vše financoval Pardubický kraj v rámci podpory úsporných opatření škol.