Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium na svitavském gymnáziu a obchodní akademii

Škola bude organizovat ve školním roce 2022–2023 přijímací řízení pro tyto obory:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

63-41-M/02 Obchodní akademie

Uchazeči o všechny obory budou konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL). Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce jsou uvedeny v Organizační směrnici k přijímacímu řízení a kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 na obory gymnázia a obchodní akademie – ZDE. Započítávat se bude prospěch na ZŠ a také aktivity žáků (viz kritéria přijímacího řízení, která budou zveřejněna do 31. 1. 2023). Bude-li Vám něco nejasné, volejte na telefonní číslo 603511743.

Základní informace k přijímačkám v roce 2023 na stránkách Cermatu – ZDE

Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 13. 4. 2023
2. řádný termín – 14. 4. 2023

osmileté studium:
1. řádný termín – 17. 4. 2023
2. řádný termín – 18. 4. 2023

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 10. 5. 2023
2. termín – 11. 5. 2023

Vyplňování přihlášek:

Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2023. Tiskopisy přihlášek žákům vydávají a potvrzují základní školy. Tiskopis přihlášky (editovatelný) najdete ZDE. Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat (editovat). Vysvětlivky  k vyplnění přihlášky (návod je z roku 2020) najdete ZDE. 

Na přihláškách na gymnázium a obchodní akademii nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Informace o názvu naší školy, kódech oborů najdete na tomto webu v menu ŠKOLA/Údaje o škole.

Nezapomeňte k přihlášce doložit diplomy ze soutěží, potvrzení z kroužků, oddílů, certifikáty atd. Jsou za to body navíc! Přihlášky ke studiu na gymnáziu je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo je možné je i poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy). Přihlášky ke studiu na obchodní akademii je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo na sekretariát obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy) nebo je možné je poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy). Pokud se rozhodnete podat přihlášku osobně na sekretariát gymnázia, můžete tak učinit v PO až ČT  od 7:00 do 15:00, v PÁ do 12:00. Pokud budete chtít předat přihlášku osobně na sekretariát obchodní akademie, je to možné denně od 7:30 do 11:30. Je možné přihlášku vložit také do poštovní schránky – na gymnáziu vpravo od hlavního vchodu u nájezdové rampy, na obchodní akademii vlevo hned u dveří. V takovém případě doporučujeme ujistit se následně (např. telefonicky), zda přihláška byla skutečně na sekretariát doručena.

Přípravné kurzy k přijímačkám

Chystáme opět přípravné kurz k přijímačkám. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Kurzy začnou v únoru a budou na gymnáziu i na OA  totožné, avšak v jiných termínech a v jiném (autentickém) prostředí. Kurz bude opět obsahovat tzv. Přijímačky nanečisto. 

Kompletní a podrobné informace k přípravným kurzům (cíle kurzů, termíny, rozpis kurzů, přihlašování, obsah kurzů atd.) jsou ZDE. 

Přihlašování do kurzu bylo možné od 4. 1. 2023 odpoledne do 30. 1. 2023 do 16:00 hodin.

(zveřejněno 1. 1. 2023, upraveno 4. 1. 2023)

Přijímačky pro gymnázium

Pro školní rok 2023-2024 budeme přijímat žáky z 5. i 9. třídy. Bude otevřena jedna třída osmiletého studia a jedna třída čtyřletého studia. Maximální předpokládaný počet přijímaných žáků: pro čtyřleté studium 30, pro osmileté studium 30.

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro gymnázium (duben 2023 – viz výše) se konají v budově gymnázia – Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Směrnice k přijímacímu řízení, která obsahuje také kritéria pro přijímací řízení řízení na gymnázium čtyřleté (bod 3.1 – strana 3 až 6) i gymnázium osmileté (bod 3.2 – strana 6 až 8) a také na obchodní akademii (bod 3.3 – strana 8 až 10) v roce 2023, je ZDE. Tato směrnice obsahuje na straně 2 (bod 7 a 8) také informace pro žáky se speciálními potřebami, pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí a také pro cizince podle Lex Ukrajina.

Přijímačky pro obchodní akademii

Do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 předpokládáme přijímat maximálně 2 třídy (po 30 žácích).

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro obchodní akademii (duben 2023 – vyz výše) se konají v budově obchodní akademie – T. G. Masaryka 47/20, 568 02 Svitavy

Směrnice k přijímacímu řízení, která obsahuje také kritéria pro přijímací řízení řízení na obchodní akademii (bod 3.3 – strana 8 až 10) a také na gymnázium čtyřleté (bod 3.1 – strana 3 až 6) i gymnázium osmileté (bod 3.2 – strana 6 až 8) v roce 2023, je ZDE. Tato směrnice obsahuje na straně 2 (bod 7 a 8) také informace pro žáky se speciálními potřebami, pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí a také pro cizince podle Lex Ukrajina.

Dny otevřených dveří pro zájemce

  • čtvrtek 22. 9. 2022 – gymnázium i obchodní akademie
  • čtvrtek 13. 10. 2022 – gymnázium i obchodní akademie
  • čtvrtek 10. 11. 2022 – gymnázium i obchodní akademie
  • čtvrtek  8. 12. 2022  – jen obchodní akademie (online)
  • čtvrtek 12. 1. 2023 – gymnázium i obchodní akademii

Všechny Dny otevřených dveří začínají ve 14 hodin a končí v 17 hodin (výjimkou je online Den otevřených dveří 8. 12. 2022). Informace o Dnech otevřených dveří najdete ZDE.

Doporučujeme:

a) sledovat od této chvíle web školy www.gyoa.svitavy.cz , zejména sekci pro uchazeče o studium ZDE,

b) sledovat facebook gymnázia nebo obchodní akademie.

Doporučujeme prohlédnout si několik virtuálních představení školy – gymnázia i obchodní akademie:

  • jestli chcete studovat na gymnáziu, podívejte se na prezentaci školy ZDE, virtuální prohlídku školy a areálu ZDE nebo na krátké video ZDE.
  • jestli chcete studovat na obchodní akademii, podívejte se na prezentaci školy ZDE, na krátký film o škole ZDE nebo na kratičký videospot ZDE. Doporučujeme nejdříve videa stáhnout a přehrát je ve Vašem počítači.

Ke stažení

Tiskopis přihlášky (Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat, editovat)

Informační leták o gymnáziu

Prezentace o gymnáziu a přijímacím řízení v roce 2023

Informační leták o obchodní akademii

Prezentace o obchodní akademii a přijímacím řízení v roce 2023

Informace o přípravných kurzech k přijímačkám 2023

Organizační směrnice k přijímacímu řízení a kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 na obory gymnázia a obchodní akademie

Aktuální informace k přijímacím zkouškám – čtyřleté gymnázium 13. a 14. 4. 2023 (budou zveřejněny před přijímacími zkouškami v dubnu 2023)

Aktuální informace k přijímacím zkouškám – osmileté gymnázium 17. a 18. 4. 2023 (budou zveřejněny před přijímacími zkouškami v dubnu 2023)

Aktuální informace k přijímacímu řízení obchodní akademie – 13. a 14. 4. 2023 (budou zveřejněny před přijímacími zkouškami v dubnu 2023)