Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium na svitavském gymnáziu a obchodní akademii

Škola bude organizovat ve školním roce 2022–2023 přijímací řízení pro tyto obory:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

63-41-M/02 Obchodní akademie

Uchazeči o všechny obory budou konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL). Započítávat se bude prospěch na ZŠ a také aktivity žáků (viz kritéria přijímacího řízení, která budou zveřejněna 31. 1. 2022). Bude-li Vám něco nejasné, volejte na telefonní číslo 603511743.

Základní informace k přijímačkám v roce 2022 na stránkách Cermatu – ZDE

Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 13. 4. 2023
2. řádný termín – 14. 4. 2023

osmileté studium:
1. řádný termín – 17. 4. 2023
2. řádný termín – 18. 4. 2023

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 10. 5. 2023
2. termín – 11. 5. 2023

Vyplňování přihlášek:

Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2023. Tiskopisy přihlášek žákům vydávají a potvrzují základní školy. Tiskopis přihlášky (editovatelný) najdete ZDE. Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat (editovat). Vysvětlivky  k vyplnění přihlášky (návod je z roku 2020) najdete ZDE. 

Na přihláškách na gymnázium a obchodní akademii nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Informace o názvu naší školy, kódech oborů najdete na tomto webu v menu ŠKOLA/Údaje o škole.

Nezapomeňte k přihlášce doložit diplomy ze soutěží, potvrzení z kroužků, oddílů, certifikáty atd. Jsou za to body navíc! Přihlášky ke studiu na gymnáziu je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo je možné je i poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy). Přihlášky ke studiu na obchodní akademii je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo na sekretariát obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy) nebo je možné je poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy). Pokud se rozhodnete podat přihlášku osobně na sekretariát gymnázia, můžete tak učinit v PO až ČT  od 7:00 do 15:00, v PÁ do 12:00. Je možné přihlášku vložit také do poštovní schránky – na gymnáziu vpravo od hlavního vchodu u nájezdové rampy, na obchodní akademii vlevo hned u dveří.

Přípravné kurzy k přijímačkám

Chystáme opět přípravné kurz k přijímačkám. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Počítáme s tím, že kurz bude opět obsahovat Přijímačky nanečisto. Přihlašování bude možné již od konce roku 2022, a to do 28. 1. 2023 do 12:00 hodin. 

Základní informace o přípravných kurzech z roku 2022 jsou ZDE. (jde sice o odkaz rok starý, ale v podobném duchu připravíme a zde zveřejníme informace na přelomu roku 2022 a 2023)

Kompletní informace k přípravným kurzům (cíle kurzů, termíny, rozpis kurzů, přihlašování, obsah kurzů atd.) najdete ZDE. (jde sice o odkaz rok starý, ale v podobném duchu připravíme a zde zveřejníme informace na přelomu roku 2022 a 2023)

Přihlášku (pro gymnázium i obchodní akademii je stejný tiskopis) do přípravného kurzu najdete ve formátu docx – ZDE (soubor si stáhněte a upravujte až ve svém počítači!!!) nebo ve formátu pdf – ZDE

Přijímačky pro gymnázium

Pro školní rok 2023-2024 budeme přijímat žáky z 5. i 9. třídy. Bude otevřena jedna třída osmiletého studia a jedna třída čtyřletého studia. Maximální předpokládaný počet přijímaných žáků: pro čtyřleté studium 30, pro osmileté studium 30.

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro gymnázium (duben 2023 – viz výše) se konají v budově gymnázia – Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Kritéria pro přijímací řízení řízení na gymnázium a na obchodní akademii v roce 2023 budou na konci ledna 2023 ZDE.

Směrnice k přijímacímu řízení v roce 2023 bude na konci ledna 2023  ZDE

Přijímačky pro obchodní akademii

Do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 předpokládáme přijímat maximálně 2 třídy (po 30 žácích).

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro obchodní akademii (duben 2023 – vyz výše) se konají v budově obchodní akademie – T. G. Masaryka 47/20, 568 02 Svitavy

Kritéria pro přijímací řízení řízení na gymnázium a na obchodní akademii v roce 2023 budou na konci ledna 2023 ZDE.

Směrnice k přijímacímu řízení v roce 2023 bude na konci ledna 2023  ZDE.

K přijímacímu řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (viz článek 7 “Organizační směrnice k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023 na obory gymnázia a obchodní akademie” – směrnice bude zveřejněna na konci ledna 2023 ZDE.

V rámci kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou jsme na základě doporučení zřizovatele stanovili bodovou hranici nutnou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání. Hranice je stanovena jako minimální počet bodů získaný v součtu bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Vzhledem k tomu, že uchazečům z Ukrajiny (případně i jiným cizincům) bude na žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, je třeba těmto uchazečům upravena také bodovou hranici. Na základě poskytnutí rovných podmínek jako hranici úspěšnosti potřebnou pro přijetí uchazečů, kteří budou v rámci jednotné přijímací zkoušky konat pouze test z matematiky, použijí střední školy poloviční počet bodů (zaokrouhlený dolů na celé číslo), než je stanoven uchazečům konajícím oba testy.

Počet bodů potřebných pro přijetí uchazečů, kterým bude prominuta přijímací zkouška z českého jazyka:

  • minimálně 17 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium ve čtyřletých gymnáziích,
  • minimálně 15 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium v osmiletých gymnáziích a o studium oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou,
  • minimálně 12 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium v ostatních maturitních oborech vzdělání.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, u těchto zájemců o studium bude ověřena v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona rozhovorem (s přihlédnutím k předpokládanému pokroku v průběhu období před zahájením docházky do školy). Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní pohovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.

Dny otevřených dveří pro zájemce

  • čtvrtek 22. 9. 2022 – gymnázium i obchodní akademie
  • čtvrtek 13. 10. 2022 – gymnázium i obchodní akademie
  • čtvrtek 10. 11. 2022 – gymnázium i obchodní akademie
  • čtvrtek  8. 12. 2022  – jen obchodní akademie (online)
  • čtvrtek 12. 1. 2023 – gymnázium i obchodní akademii

Informace o Dnech otevřených dveří najdete ZDE.

Doporučujeme:

a) sledovat od této chvíle web školy www.gyoa.svitavy.cz , zejména sekci pro uchazeče o studium ZDE,

b) sledovat facebook gymnázia nebo obchodní akademie.

Zatím doporučuje prohlédnout si alespoň několik virtuálních představení školy – gymnázia i obchodní akademie:

  • jestli chcete studovat na gymnáziu, podívejte se na prezentaci školy ZDE, virtuální prohlídku školy a areálu ZDE nebo na krátké video ZDE.
  • jestli chcete studovat na obchodní akademii, podívejte se na prezentaci školy ZDE, na krátký film o škole ZDE nebo na kratičký videospot ZDE. Doporučujeme nejdříve videa stáhnout a přehrát je ve Vašem počítači.

Ke stažení

Tiskopis přihlášky (Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat, editovat)

Informační leták o gymnáziu

Prezentace o gymnáziu a přijímacím řízení v roce 2023

Informační leták o obchodní akademii

Prezentace o obchodní akademii a přijímacím řízení v roce 2023

Kritéria pro přijímací řízení řízení na gymnázium a na obchodní akademii v roce 2023 (budou zveřejněna na konci ledna 2023)

Směrnice k přijímacímu řízení v roce 2023 (bude zveřejněna na konci ledna 2023)

Informace k přijímacím zkouškám – čtyřleté gymnázium 13. a 14. 4. 2023 (budou zveřejněny před přijímacími zkouškami v dubnu 2023)

Informace k přijímacím zkouškám – osmileté gymnázium 17. a 18. 4. 2023 (budou zveřejněny před přijímacími zkouškami v dubnu 2023)

Pokyny k přijímacímu řízení obchodní akademie – 13. a 14. 4. 2023 (budou zveřejněny před přijímacími zkouškami v dubnu 2023)