Obchodní akademie

Na obchodní akademii vyučujeme tyto předměty

 • český jazyk a literatura
 • anglický jazyk
 • druhý cizí jazyk (NJ, FJ nebo RJ)
 • matematika
 • dějepis
 • svět kolem nás (dějepis, základy společenských věd)
 • základy přírodních věd
 • tělesná výchova
 • informační technologie
 • ekonomika
 • účetnictví
 • písemná a elektronická komunikace
 • cvičná kancelář
 • právo
 • ekonomická cvičení
 • odborná praxe
 • volitelné zaměření (předměty):
  • veřejná správa
  • finanční poradenství
  • ekonomické praktikum