Obchodní akademie

Na obchodní akademii vyučujeme tyto předměty

 • český jazyk a literatura
 • anglický jazyk
 • druhý cizí jazyk (NJ, FJ nebo RJ)
 • matematika
 • svět kolem nás (dějepis + základy společenských věd)
 • základy přírodních věd
 • tělesná výchova
 • informační technologie
 • ekonomika
 • účetnictví
 • písemná a elektronická komunikace
 • cvičná kancelář
 • právo
 • ekonomická cvičení
 • odborná praxe
 • volitelné zaměření (předměty):
  • veřejná správa
  • finanční poradenství
  • ekonomické praktikum

 

Volitelné zaměření (předměty):

V rámci výuky odborných předmětů je od 3. ročníku možná profilace žáků vzdělávacího programu obchodní akademie. Hlavním obsahem volitelného zaměření je rozšiřující problematika předmětu Ekonomika s tím, že učivo je podle zaměření navýšeno o vybrané kapitoly finančního poradenství nebo veřejné správy nebo praktické výpočty (ekonomické praktikum).

Žáci mají 3 varianty volby:

1. varianta:  zvolit si pokračování ve vzdělávacím programu obchodní akademie. To znamená, že žáci budou mít  ve 3. a 4. ročníku týdně 2 hodiny předmětu Ekonomika a 2 hodiny předmětu Ekonomické praktikum (EKP).  Hlavní témata EKP: Praktické výpočty: zásobovací činnost, hospodaření s DM, investiční činnost, personální činnost, řízení hospodářského výsledku, analýza ekonomických výsledků, financování podnikových činností, daňová povinnost podniku

2. varianta: zvolit si od 3. ročníku volitelný předmět finanční poradenství. To znamená, že žáci budou mít  ve 3. a 4. ročníku týdně 2 hodiny předmětu Ekonomika a 2 hodiny předmětu Finanční poradenství (FIP). Hlavní témata FIP: Finanční systém, bankovnictví, platební služby, pojišťovnictví, finanční zprostředkovatelé, hospodaření domácností

3. varianta: zvolit si od 3. ročníku volitelný předmět veřejná správa. To znamená, že žáci budou mít  ve 3. a 4. ročníku týdně 2 hodiny předmětu Ekonomika a 2 hodiny předmětu Veřejná správa (VES). Hlavní témata VES: Veřejná správa a její organizace, územní samospráva, ministerstva a další ústřední orgány veřejné správy, správní řízení a jeho průběh v první instanci, přestupky a jiné správní delikty, specifické otázky veřejné správy – správa zaměstnanosti a ČSSZ, živnostenská správa, správa na úseku Katastru nemovitostí, stavební správa, správa policie.