Přehled kurzů

Základní kurz (Z)

 • kurz je určen začínajícím, mírně a středně pokročilým posluchačům,
 • posluchač v základním rozsahu zvládne všechny čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, porozumění a konverzaci), tzn. všechny základní gramatické struktury, slovní zásobu v rozsahu asi 2 000 slov a bude schopen dorozumět se písemně i ústně v běžných situacích,
 • výuka probíhá ve třech ročnících (Z1 – naprostí začátečníci, Z2 – mírně pokročilí, Z3 – středně pokročilí) – není nutné absolvovat všechny ročníky,
 • výuka probíhá ve dvou variantách: 
  • a)2x týdně po dvou vyučovacích hodinách(ÚT a ČT od 16 do 17.30 hodin), 
  • b) 1x týdně dvě hodiny(ÚT od 16 do 17:30) –  vždy ve speciálních jazykových učebnách – začátek výuky lze posunout v případě dohody všech posluchačů ve skupině,
 • rozsah každého ročníku činí 70 nebo 140 vyučovacích hodin podle varianty studia (2 nebo 4 hodiny týdně), pokud se někdo rozhodne absolvovat celý základní kurz (Z1 – Z3), absolvuje celkem 320 hodin výuky,
 • po absolvování celého kurzu (Z1 až Z3) může posluchač pokračovat ve středním kurzu k prohloubení a rozšíření znalostí jazyka (2 roky) nebo složit základní státní  jazykovou zkoušku (týká se vynikajících posluchačů) nebo pokračovat v přípravném kurzu k základní státní jazykové zkoušce (1 rok)

Střední kurz (S)

 • kurz je určen pro středně pokročilé a pokročilé posluchače, tj. pro posluchače, kteří již mají základní znalosti jazyka,
 • výuka se zaměřuje na upevňování a prohlubování gramatiky, rozvíjení řečových dovedností, rozšiřování slovní zásoby, zlepšení schopnosti porozumění mluvenému i psanému projevu,
 • výuka probíhá ve dvou ročnících (S4 – více pokročilí, S5 – velmi pokročilí) – není nutné absolvovat všechny ročníky,
 • výuka probíhá ve dvou variantách: 
  • a) 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách (ÚT a ČT od 16 do 17.30 hodin), 
  • b) 1x týdně dvě hodiny (ÚT od 16 do 17:30) –  vždy ve speciálních jazykových učebnách – začátek výuky lze posunout v případě dohody všech posluchačů ve skupině,
 • rozsah každého ročníku činí 70 nebo 140 vyučovacích hodin podle varianty studia (2 nebo 4 hodiny týdně), pokud se někdo rozhodne absolvovat celý střední kurz (S4 – S5), absolvuje celkem 280 hodin výuky,
 • po absolvování kurzu může posluchač absolvovat základní („malou“) státní jazykovou zkoušku, vynikající absolventi také všeobecnou („velkou“) státní jazykovou zkoušku (tu ale naše JŠ neorganizuje) nebo pokračovat v přípravném kurzu k všeobecné státní jazykové zkoušce (1 rok)

PŘÍPRAVNÝ KURZ k základní (ZSJZ) či všeobecné (VSJZ) státní  jazykové zkoušce

 • kurz je určen uchazečům o složení státní základní jazykové zkoušky
 • rozsah kurzu je 100 hodin a probíhá během jednoho školního roku
 • v případě přípravy k ZSJZ se opakuje a prohlubuje gramatické učivo 1. a 2. dílu učebnice pro jazykové školy, procvičuje se poslech, porozumění psanému textu a písemné vyjadřování. Součástí přípravy je nácvik slovní zásoby z vybraných tematických okruhů a rozhovory k těmto tématům
 • v případě přípravy k VSJZ se předpokládá znalost 3. a 4. dílu učebnice pro jazykové školy. Opakuje se systematicky gramatické učivo z učebnic pro jazykové školy i z doplňkových příruček, píší se cvičné testy, shrnuje a rozšiřuje se slovní zásoba k daným tematickým okruhům. Část výuky je vedena rodilým mluvčím.
 • pokud by ve školním roce nebyl tento kurz otevřen, zájemci budou zařazeni do posledního ročníku středního kurzu.

KONVERZAČNÍ KURZ s rodilým mluvčím – pouze u anglického jazyka 

 • kurz je určen uchazečům s vyšší jazykovou dovedností – na úrovni alespoň středního kurzu
 • rozsah kurzu je 70 hodin a probíhá během jednoho školního roku
 • procvičuje se poslech, komunikace, slovní zásoba z vybraných tematických okruhů a rozhovory k těmto tématům
 • výuka je vedena rodilým mluvčím.

SPECIÁLNÍ KURZY

Přípravný kurz ke Cambridgeským zkouškám (anglický jazyk v úrovni KET, PET, FCE, CAE) – jde o typ tzv. Speciálního kurzu (více ZDE)

Přípravný kurz ke zkouškám Goethe-Zertifikat (německý jazyk v úrovni A0, A1, A2, B1) – jde o typ tzv. Speciálního kurzu (více ZDE)

 

Pro školní rok 2023/2024 připravujeme otevřít: (o kurzech viz výše)

Přehled kurzů:

Angličtina
Základní kurz angličtiny pro začátečníky (Z1, Z2, Z3 – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)*  
Střední kurz angličtiny pro pokročilé (S4, S5) – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně) * 
Přípravný kurz ke SJZ z angličtiny (1 rok studia)
Konverzační kurz s rodilým mluvčím – pouze u anglického jazyka  (délka studia – 1 rok)
Přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám (KET, PET, FCE, CAE) 

Němčina
Základní kurz němčiny pro začátečníky (Z1, Z2, Z3 – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)*  
Střední kurz němčiny pro pokročilé (S4, S5) – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)*  
Přípravný kurz ke SJZ z němčiny (1 rok studia)
Přípravné kurzy ke zkouškám Goethe-Zertifikat (A0, A1, A2, B1)  


Francouzština
Základní kurz francouzštiny pro začátečníky (Z1,Z2,Z3 – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)*
Střední kurz francouzštiny pro pokročilé (S4, S5) – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)*   

Ruština
Základní kurz ruštiny pro začátečníky (Z1, Z2, Z3 – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)*
Střední kurz ruštiny pro pokročilé (S4, S5) – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)*

Španělština
Základní kurz španělštiny pro začátečníky (Z1, Z2, Z3 – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně*
Střední kurz španělštiny pro pokročilé (S4, S5) – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)* 

Italština
Základní kurz italštiny pro začátečníky (Z1, Z2, Z3 – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně*
Střední kurz italštiny pro pokročilé (S4, S5) – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)* 

Čínština
Základní kurz čínštiny pro začátečníky (Z1, Z2, Z3 – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně*
Střední kurz čínštiny pro pokročilé (S4, S5) – varianta 2 hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně)* 

Čeština
Kurz českého jazyka pro cizince (délka studia – po dohodě se školou)