Maturitní kalendář

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 (MZ2021J)

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

 • prosince 2020 pro jarní zkušební období
 • června 2021 pro podzimní zkušební období

Termíny maturitní zkoušky – gymnázium

 • 7. 4. 2021 – příprava na maturitní zkoušku („svaťák“ – 1 den)
 • 8. 4. 2021 – písemná práce z českého jazyka
 • 19. 4. 2021 – písemná práce z cizího jazyka
 • 3. až 5. 5. 2021 – didaktické testy
 • 17. až 21. 5. 2021 – ústní zkoušky

Termíny maturitní zkoušky – obchodní akademie

 • 7. 4. 2021 – příprava na maturitní zkoušku („svaťák“ – 1 den)
 • 8. a 9. 4. 2021 – praktická zkouška z odborných předmětů
 • 14. 4. 2021 – písemná práce z českého jazyka
 • 16. 4. 2021 – písemná práce z cizího jazyka
 • 3. až 5. 5. 2021 – didaktické testy
 • 24. až 28. 5. 2021 – ústní zkoušky