Maturitní kalendář

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 (MZ2021J) – upraveno v souladu s  Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021

Harmonogram výuky a maturit byl aktualizován na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 15. 3. 2021 – ZDE 

Další aktuální informace k maturitním zkouškám najdete v aktualitě č. 4 ZDE.

Gymnázium – harmonogram výuky a maturitních zkoušek (jarní termín 2021)

 • do konce března – všichni žáci oktávy A B – normální výuka
 • do konce dubna – všichni žáci oktávy a a 4. B budou mít jen výuku maturitních předmětů (včetně ČJL) + výuku oba cizích jazyků + výuku volitelných seminářů, do kterých se přihlásili a které absolvovali v 1. pololetí + výuku konverzace v cizím jazyce v případě, že budou maturovat z daného cizího jazyka (didaktický test nebo ústní zkouška). Případná absence v těchto předmětech v dubnu musí být omluvena
 • dobrovolně se budou moci všichni žáci účastnit všech ostatních vyučovaných předmětů – bez sledování absence (např. žák nebude maturovat z dějepisu, ale na hodiny dějepisu může dobrovolně v dubnu „docházet“, tedy tak, jak to fungovalo do konce března, absence se u něho sledovat nebude)
 • do 30. 4. 2021 musí všichni maturanti nahlásit zájem o ústní zkoušky z ČJL a cizího jazyka (bude na to tiskopis tiskopis). V případě, že budou konat ústní zkoušku z ČJL, musí do 30. 4. 2021 odevzdat seznam četby (původně se měl seznam odevzdávat do 31. 3.)
 • ve dnech 3. – 19. 5. 2021 budou probíhat dobrovolné konzultace (3. až 6. 5. distančně, 7. – 19. 5. prezenčně) jen v předmětech, z kterých žáci-maturanti budou maturovat
 • 13. 5. 2021 zasedne pedagogická rada (pro maturitní třídy)
 • 19. 5. 2021 bude vydáno vysvědčení za poslední ročník (je možné se domluvit s třídním učitelem, že si toto vysvědčení žák převezme až s maturitním vysvědčením)
 • 20. až 21. 5. 2021 – studijní volno na přípravu na maturitní zkoušku (tzv. svaťák)
 • 24. až 26. 5. 2021 – konání didaktických testů
 • 27. až 31. 5. 2021 – studijní volno na přípravu na maturitní zkoušku (tzv. svaťák)
 • 1. až 4. 6. 2021 – ústní maturitní zkoušky (po zveřejnění návrhu rozpisu bude možné vzhledem k přijímačkám na VŠ rozpis upravit – na základě doložené žádosti žáka)

Obchodní akademie – harmonogram výuky a maturitních zkoušek (jarní termín 2021)

 • do konce března – všichni žáci 4. A a 4. B – normální výuka
 • do konce dubna – všichni žáci 4. A a 4. B budou mít výuku v předmětu ČJL + výuku obou cizích jazyků + výuku všech odborných předmětů + výuka v předmětu matematika pro maturanty z matematiky. Případná absence v těchto předmětech v dubnu musí být omluvena.
 • dobrovolně se budou moci všichni žáci účastnit výuky v předmětu matematika (bez sledování absence)
 • v dubnu odpadá SKN + Tv
 • do 30. 4. 2021 musí všichni maturanti nahlásit zájem o ústní zkoušky z ČJL a cizího jazyka (bude na to tiskopis tiskopis). V případě, že budou konat ústní zkoušku z ČJL, musí do 30. 4. 2021 odevzdat seznam četby (původně se měl seznam odevzdávat do 31. 3.)
 • ve dnech 3. až 14. 5. 2021 budou probíhat dobrovolné konzultace (3. až 4. 5. distančně, 5. – 14. 5. prezenčně) jen v předmětech, z kterých žáci-maturanti budou maturovat
 • 13. 5. 2021 zasedne pedagogická rada (pro maturitní třídy)
 • 14. 5. 2021 bude vydáno vysvědčení za poslední ročník (je možné se domluvit s třídním učitelem, že si toto vysvědčení žák převezme až s maturitním vysvědčením)
 • 17. až 18. 5. 2021 – studijní volno na přípravu na maturitní zkoušku (tzv. svaťák)
 • 19. a 20. 5. 2021 – praktická zkouška z odborných předmětů
 • 21. 5. 2021 – studijní volno na přípravu na maturitní zkoušku (tzv. svaťák)
 • 24. až 26. 5. 2021 – konání didaktických testů
 • 27. 5. až 4. 6. 2021 – studijní volno na přípravu na maturitní zkoušku (tzv. svaťák)
 • 7. až 11. 6. 2021 – ústní maturitní zkoušky (po zveřejnění návrhu rozpisu bude možné vzhledem k přijímačkám na VŠ rozpis upravit – na základě doložené žádosti žáka)
 • 17. 6. 2021 -mimořádný termín praktické zkoušky z odborných předmětů (8:00)