Maturitní kalendář

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2024 (MZ2024J) 

Oficiální termíny – termíny závisí na úpravách legislativy a informací MŠMT:
a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách do 25. 9. 2023

b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci gymnázia i obchodní akademie předají řediteli školy přihlášky do 1. 12. 2023, spolupracují třídní učitelé

c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV – pro všechny žáky gymnázia i obchodní akademie zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT

d)  pedagogická rada pro maturující třídy – gymnázium i obchodní akademie –  24. 4. 2024 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

e) datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům gymnázia a obchodní akademie za II. pololetí – 26. 4. 2023, po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

f)  příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“) pro maturanty gymnázia a obchodní akademie – bude upraveno podle aktuálního vývoje školské legislativy

g) blok testů a písemných prací maturantů gymnázia a obchodní akademie + praktická zkouška z odborných předmětů na OA:

Gymnázium: termíny mohou být upraveny podle aktuálního vývoje školské legislativy

 • tzv. svatý týden: 2. a 17. 4. 2024 + období po didaktických testech
 • písemná práce z ČJL: 3. 4. 2024
 • písemná práce z AJ: 18. 4. 2024
 • písemná práce z 2. cizího jazyka: 22. 4. 2024
 • didaktické testy: 2. až 7. 5. 2024

Obchodní akademie: termíny budou doplněny podle aktuálního vývoje školské legislativy

 • tzv. svatý týden: 2. 4. a 9. 4. 2024 + období po didaktických testech
 • praktická zkouška z odborných předmětů: 10. 4. 2024
 • písemná práce z ČJL: 3. 4. 2024
 • písemná práce z AJ: 16. 4. 2024
 • písemná práce z 2. cizího jazyka: 17. 4. 2024
 • didaktické testy: 2. až 7. 5. 2024

h) ústní maturitní zkoušky maturantů gymnázia – v týdnu 20. až 24. 5. 2024 a obchodní akademie – v týdnu 27. až 31. 5. 2024

ch) předání vysvědčení úspěšným maturantům – po převzetí vysvědčení školou od Cermatu v následujícím týdnu po ústních zkouškách

i) uzávěrka podání přihlášek k maturitě pro podzimní období – žáci gymnázia a obchodní akademie předají přihlášky ředitelce školy do 28. června 2024

j) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV:
všechny třídy – bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství) školy)