Třídy

Přehled všech tříd ve škole ve školním roce 2020/2021

 

Třída Třídní profesor Počet žáků Počet chlapců Počet dívek
Prima A Mgr. Štěpánka Procházková 30 12 18
Sekunda A Mgr. Martin Komoň 30 19 11
Tercie A Mgr. Anežka Veselá 29 7 22
Kvarta A Mgr. Jiří Žilka 28 16 12
Kvinta A Mgr. Radovan Kroulík 27 9 18
Sexta A Mgr. Petra Jeřábková 27 12 15
Septima A Mgr. Pavel Brázda 28 9 19
Oktáva A Mgr. Libuše Vévodová 28 10 18
1. B (GY) PhDr. Ivana Pavlišová 31 15 16
2. B (GY) Mgr. Ditta Kukaňová 31 11 20
3. B (GY) PhDr. Jarmila Janoušková 27 11 16
4. B (GY) Mgr. Kamil Kučera 32 12 20
 Celkem gymnázium   348 143 205
1. A (OA) Ing. Šárka Sauerová 28 10 18
2. A (OA) Mgr. Iva Štrychová 31 17 14
3. A (OA) Mgr. Jana Strnišťová 22 5 17
4. A (OA) Ing. Patra Kopečná 16 3 13
4. B (OA) Ing. Dagmar Čapková 17 5 12
Celkem OA 114 40 74
Celkem škola 462 183 279