Třídy

Přehled všech tříd ve škole ve školním roce 2020/2021

 

Třída Třídní profesor Počet žáků Počet chlapců Počet dívek
Prima A Mgr. Jiřina Boušková 29 6 23
Sekunda A Mgr. Štěpánka Procházková 30 12 18
Tercie A Mgr. Martin Komoň 29 18 11
Kvarta A Mgr. Anežka Veselá 29 7 22
Kvinta A Mgr. Jiří Žilka 25 16 9
Sexta A Mgr. Radovan Kroulík 27 9 18
Septima A Mgr. Petra Jeřábková 26 12 14
Oktáva A Mgr. Pavel Brázda 28 9 19
1. B (GY) Mgr. Kamil Kučera 31 15 16
2. B (GY) PhDr. Ivana Pavlišová 31 15 16
3. B (GY) Mgr. Ditta Kukaňová 30 11 19
4. B (GY) PhDr. Jarmila Janoušková 28 11 17
 Celkem gymnázium   343 141 202
1. A (OA) Ing. Petra Kopečná 30 6 24
2. A (OA) Ing. Šárka Sauerová 28 10 18
3. A (OA) Mgr. Iva Štrychová 29 16 13
4. A (OA) Mgr. Jana Strnišťová 20 4 16
Celkem OA 107 36 71
Celkem škola 450 177 273