Třídy

Přehled všech tříd ve škole ve školním roce 2022/2023

Třída Třídní učitel Počet žáků Počet chlapců Počet dívek
prima A Mgr. Pavel Brázda 30 14 16
sekunda A Mgr. Jiřina Boušková 29 6 23
tercie A Mgr. Eva Steklá 29 12 17
kvarta A Mgr. Martin Komoň 27 18 9
kvinta A Mgr. Anežka Veselá 25 6 19
sexta A Mgr. Jiří Žilka 25 16 9
septima A Mgr. Radovan Kroulík 26 9 17
oktáva A Mgr. Petra Jeřábková 28 12 16
1. B (Gy) Mgr. Jiří Mach 30 9 21
2. B (Gy) Mgr. Kamil Kučera 31 16 15
3. B (Gy) PhDr. Ivana Pavlišová 31 15 16
4. B (Gy) Mgr. Ditta Kukaňová 29 11 18
Celkem gymnázium 340 144 196
1. A (OA) Ing. Žaneta Vomáčková 32 10 22
2. A (OA) Ing. Petra Kopečná 29 6 23
3. A (OA) Ing. Šárka Sauerová 25 11 14
4. A (OA) Mgr. Iva Štrychová 29 15 14
Celkem OA 115 42 73
Celkem škola   455 186 269