Třídy

Přehled všech tříd ve škole ve školním roce 2020/2021

 

Třída Třídní profesor Počet žáků Počet chlapců Počet dívek
Prima A Mgr. Štěpánka Procházková 30 12 18
Sekunda A Mgr. Martin Komoň 31 14 17
Tercie A Mgr. Anežka Veselá 29 11 18
Kvarta A Mgr. Jiří Žilka 30 12 18
Kvinta A Mgr. Radovan Kroulík 30 16 14
Sexta A Mgr. Petra Jeřábková 28 12 16
Septima A Mgr. Pavel Brázda 28 13 15
Oktáva A Mgr. Libuše Vévodová 26 11 15
1. B (GY) PhDr. Ivana Pavlišová 30 13 17
2. B (GY) Mgr. Ditta Kukaňová 30 11 19
3. B (GY) PhDr. Jarmila Janoušková 24 13 11
4. B (GY) Mgr. Kamil Kučera 28 12 16
 Celkem gymnázium   344 150 194
1. A (OA) Ing. Šárka Sauerová 27 14 13
2. A (OA) Mgr. Iva Štrychová 30 16 14
3. A (OA) Mgr. Jana Strnišťová 23 9 14
4. A (OA) Ing. Patra Kopečná 20 12 8
4. B (OA) Ing. Dagmar Čapková 20 11 9
Celkem OA 120 62 58
Celkem škola 464 212 252