Přihlášky do kurzů

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ PRO VEŘEJNOST

Přihlášky do kurzů přijímáme od 1. 3. 2020. Uzávěrka přihlášek je do 11. září 2020. Počet uchazečů je limitován. Otevření všech kurzů výuky je podmíněno dostatečným počtem posluchačů. Kurzy budou zahájeny  v úterý 15. září 2020. Zápisné: s podáním závazné přihlášky ke studiu na SJŠ bude škola vybírat zápisné Kč 1.000,–. Při zaplacení celkové částky kurzovného bude z této částky vráceno Kč 1.000,– (resp. o tuto částku bude nižší vlastní kurzovné, u studentů a důchodců bude poskytnuta sleva Kč 300,–). V případě, že přihlášený posluchač ke studiu nenastoupí (nezaplatí školné), zápisné se nevrací. Tiskopis přihlášky si vyžádejte písemně na adresu školy (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy), osobně, telefonicky (Kateřina Hořínková 461535090), e-mailem (info@gy.svitavy.cz) nebo na www.gy.svitavy.cz . Informace také na mobilu 603511743. Na těchto kontaktech také můžete žádat jakékoliv informace o studiu, o jednotlivých kurzech.  

PŘIHLÁŠKY NA PŘÍPRAVNÉ KURZY Cambridge English, Goethe-Zertifikat a francouzštiny (DELF)

Přihlášky na přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám Cambridge English (pro úrovně KET, PET, FCE, CAE), Goethe-Zertifikat (němčina) ve všech úrovních a kurzy francouzštiny ve dvou úrovních. Ve školním roce 2020-2021 se kurzy otevírají pro studenty svitavského gymnázia a pro veřejnost.

Přihláška do kurzů se odevzdává do 19. 6. 2020. Tiskopis závazné přihlášky pro Cambridge English je  ZDE. Tiskopis závazné přihlášky pro Goethe-Zertifikat je ZDE. Tiskopis závazné přihlášky na kurzy francouzštiny DELF je ZDE. Vyplněnou předběžnou přihlášku předejte na sekretariát školy (paní K. Hořínková – hk@gy.svitavy.cz, tel. 461535090). Přihlášku lze také zaslat na adresu školy (hk@gy.svitavy.cz). Veškeré informace o platbách a termínech placení jsou součástí závazné přihlášky. 

Další informace o přípravných kurzech najdete ZDE. Podá je také Mgr. Z. Šmídová, vedoucí jazykové školy (sm@gy.svitavy.cz)

 

Tiskopisy závazných přihlášek: