Veřejné zakázky

Veřejné zakázky, které vyhlásilo Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Svitavy:

listopad 2023

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) „ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZÁPADNÍ OBVODOVÉ STĚNY BUDOVY GYMNÁZIA SVITAVY“. Výzva  je ZDE.

PŘÍLOHA 1, PŘÍLOHA 2, PŘÍLOHA 3, PŘÍLOHA 4, PŘÍLOHA 5, PŘÍLOHA 6.

Zveřejněno 3. 11. 2023. Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 20. 11. 2023 do 11:00 hodin.