Maturitní aktuality

8. Přihlašování žáků k maturitě v jarním termínu 2023

Žáci gymnázia a obchodní akademie se přihlašují k maturitní zkoušce v jarním termínu 2023 do 1. 12. 2023 (prostřednictvím třídních učitelů). Následně budou maturantům vygenerovány výpisy z přihlášek (ty budou žákům odeslány prostřednictvím systému CERTIS na jejich mailové adresy). Výpisy obsahují mj. také přihlašovací údaje do Výsledkového portálu žáka (VPŽ). Od 2. ledna se do něho žáci budou registrovat a jeho prostřednictvím budou maturantovi poskytovány dokumenty s výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky – žák prostřednictvím této služby obdrží  např. pozvánku k didaktickým testům, protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF).

Přečtěte si Maturitní zpravodaj (vydaný Cermatem) s informacemi o maturitě 2023 ZDE.

7. Rozpis ústních maturitních zkoušek MZ2023J

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro oktávu A (8V.A) – bude ZDE

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro 4. B (4Č.B) – bude ZDE

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro 4. A (OA) – bude ZDE

6. Kritéria hodnocení profilových zkoušek MZ2023

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2022–2023 – bude ZDE.

5. Vlastní seznam literárních děl k maturitě

Do 31. 3. 2023 musí maturanti odevzdat učitelům českého jazyka (případně na sekretariát školy) vlastní seznam literárních děl k maturitní zkoušce. Pokyny budou uvedeny  ZDE (a to i s případnou šablonou pro vytvoření seznamu). Bližší informace předají učitelé ČJL. Doporučujeme seznam učitelům odevzdat v předstihu, aby byl případný čas na nějaké opravy a korekce.

4. Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem – přihlašování

Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem společně s dokladem o zkoušce (certifikát – originál nebo ověřená kopie originálu) podávají maturanti na ředitelství školy-sekretariát gymnázia nebo obchodní akademie do 31. 3. 2023. Žádost najdete ZDE (ve formátu DOCX – nejdříve si soubor stáhněte do svého počítače, vyplňujte žádost až potom) nebo ZDE (ve formátu PDF). K nahrazení zkoušky najdete informace ZDE a ZDE.

3. Přihlašujte se do výsledkového portálu žáka

Účelem výsledkového portálu žáka (VPŽ) je poskytnout maturantovi dokumenty s výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky – žák prostřednictvím této služby obdrží pozvánku k didaktickým testůmprotokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF). Registrace pro jarní zkušební období 2023 byla spuštěna 2. ledna 2022. Více informací i vstup do VPŽ najdete ZDE. Pro registraci do VPŽ potřebuje maturant “kód VPŽ”, který je uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce (maturanti ho obdrží v prosinci 2022).

2. Aktualita:  Termíny maturitní zkoušky v jarním termínu 2023 (MZ2023J)

Jde zatím neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy a informací MŠMT – viz ZDE.

1. Aktualita:  Podoba maturitní zkoušky v jarním termínu 2023 (MZ2023J), školní seznam literárních děl a pokyn ředitele

Ředitel školy zveřejnil do 27. 9. 2022 Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (společná část) pro maturitu v roce 2023 – podle §14a Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020 může ředitel školy s více obory vzdělání vytvořit jeden maturitní seznam literárních děl, který obsahuje literární díla pro různé obory vzdělání. Z tohoto důvodu je zveřejněn jeden “Školní seznam literárních děl”, který však obsahuje rozdílná díla pro obor čtyřleté gymnázium (79-41-K/41 Gymnázium), pro osmileté gymnázium (79-41-K/81 Gymnázium) a pro obor obchodní akademie (63-41-M/02 Obchodní akademie) – žáci si tedy musí překontrolovat, který seznam je určen právě jim a jejich třídě. Seznam je ZDE.

Ředitel školy vydal 27. 9. 2022 pokyn Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2022, formy zkoušek, jejich průběh a témata zkoušek“ – ZDE.

Vše o maturitní zkoušce v roce 2023  ZDE.

.