Vstupme do nového roku 2021 s klidnou myslí

Rok 2020 byl rokem doslova bláznivým, v historii našeho školství ojedinělým. Jaro i podzim si žáci ani učitelé spolu ve škole moc neužili. Blíží se vánoční prázdniny. Místo dlouhých úvah, hodnocení nebo vizí, které stejně nikdo není schopen v této nejisté době formulovat, všechny prosím o jedno: pojďme si na 14 dní odpočinout, užít si Vánoce a vstupme do nového roku 2021 s klidnou myslí. Snad jen to nejdůležitější – přeji všem žákům, jejich rodičům, zaměstnancům a přátelům školy hodně zdraví.

PaedDr. Milan Báča, ředitel školy