Od 4. ledna 2021 se na gymnáziu i obchodní akademii vyučuje pouze distančně – AKTUALIZOVÁNO k 18. 1. 2021

Do nového roku 2021 vstoupí žáci všech tříd naší školy podle aktuální koronavirové situace (stupeň 5 podle systému PES) formou distančního studia, a to od 4. ledna 2021. Tato situace potrvá podle vládních opatření minimálně neděle 31. ledna 2021. Tak, jak jsme vyučovali na podzim, bude se opět vyučovat distančně podle rozvrhů výuky (případně i rozvrhů suplování) a podle pokynů učitelů s tím, že základem bude online výuka doplněná některými formami offline vyučování (samostatná práce, práce s učebnicí, samostudium z učebnice, práce s pracovními listy apod.). Neúčast v online výuce nebo nesplnění zadaných úkolů bude i nadále považováno za absenci.

Školní jídelna gymnázia bude v provozu pouze pro výdej obědů do jídlonosičů z okénka školní jídelny ve dvoře gymnázia (take-away). Stravování v prostoru školní jídelny není v 5. stupni systému PES pro žáky možné. Pro cizí strávníky je určen čas od 10:50 do 11:20, pro žáky školy je vyčleněn čas 11:20 až 12:00. Od 12:00 do 12:40 pak následuje stravování zaměstnanců (přímo v jídelně). Na podzim si takto odebíralo oběd jen několik žáků (celkem 11), přesto upozorňujeme i při takovém výdeji obědů na dodržování hygienických zásad (včetně rozestupů mezi čekajícími strávníky). Obědy mají nyní všichni žáci odhlášené. Ti strávníci školní jídelny, kteří budou mít zájem odebírat si obědy již např. 4. 1. 2021, musí si oběd přihlásit nejpozději do soboty 2. ledna 2021 prostřednictvím mailové adresy vedoucí školní jídelny paní Řezníkové – re@gy.svitavy.cz (4. 1. bude čočková polévka a srbské kuřecí rizoto).