Vítězka Svitavské čtečky je z naší školy

Před Velikonocemi se na svitavském gymnáziu uskutečnil 6. ročník literární soutěže nazvané Svitavská čtečka. Zúčastnilo se jí téměř 60 deváťáků či kvartánů z šestnácti škol svitavského okresu. Ve středu 3. dubna proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. 1. místo nakonec patří Ele Maturové z naší školy, 2. místo obsadila Rozálie Vavřínová z litomyšlského gymnázia a 3. příčka náleží Mikuláši Dolejšovi z poličského gymnázia (Slavnostního vyhlášení výsledků se bohužel nemohl zúčastnit.) Vítězka kromě diplomu a skutečné čtečky získala také originální putovní cenu.