Přednáška o geologii na U3V

Ve středu 3. dubna vyslechli posluchači naší Univerzity 3. věku v rámci semestru Základů přírodních věd přednášku prof. RNDr. Antonína Přichystala, DSc. z Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity v Brně na téma „Co je to geologie?“. Kromě připomenutí toho, kde všude je dnes geologie jako věda poplatná v lidské činnosti, se hovořilo zejména o  pohybech a dějích v zemské kůře a plášti, které jsou příčinou vulkanismu a zemětřesení.