Maturitní zkoušky se blíží – připomenutí termínů

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2022 se blíží. Do konce března musí žáci-maturanti předat seznamy četby (seznam 20 titulů z nabídky podle stanoveného klíče). Do konce března musí odevzdat žáci-maturanti, kteří budou žádat o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem příslušnou žádost (informace a tiskopis žádosti ZDE) společně s dokladem o zkoušce (certifikát – originál nebo úředně ověřená kopie originálu).

Příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“) je pro maturanty gymnázia 7. 4. 2022, pro maturanty OA 1. 4. 2022 (zbývající dny “svaťáku” budou v období mezi didaktickými testy a ústní zkouškou.

Připomínáme zároveň termíny písemných prací, praktické zkoušky, testů a ústních zkoušek:

Gymnázium:

  • písemná práce z AJ: 8. 4. 2022
  • písemná práce z ČJL: 11. 4. 2022
  • písemná práce z 2. cizího jazyka: 13. 4. 2022
  • didaktické testy: 2. 5. 2022 – MAT, AJ, 3. 5. 2022 – ČJ, MAT rozšiřující, 4. 5. 2022 – NJ, RJ. Blíže ZDE.

Obchodní akademie:

  • písemná práce z ČJL: 4. 4. 2022
  • praktická zkouška z odborných předmětů: 7. – 8. 4. 2021
  • písemná práce z AJ: 11. 4. 2022
  • didaktické testy: 2. 5. 2022 – MAT, AJ, 3. 5. 2022 – ČJ, MAT rozšiřující, 4. 5. 2022 – NJ, RJ. Blíže ZDE.

Ústní maturitní zkoušky maturantů gymnázia proběhnou ve dnech 16. až 20. 5. 2022 a pro maturanty na obchodní akademii ve dnech 23. až 26. 5. 2022. Přesný rozpis konání ústních zkoušek bude upřesnit poté, kdy škola obdrží žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem a také po pedagogické radě maturitních tříd, kdy může dojít k upřesnění počtu žáků, kteří budou „připuštěni“ k maturitě.