Aktuality

2. Aktualita:  Termíny maturitní zkoušky v jarním termínu 2022 (MZ2022J)

Jde zatím neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy a informací MŠMT:
a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách do 30. 9. 2021

b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci gymnázia i obchodní akademie předají řediteli školy přihlášky do 1. 12. 2021, spolupracují třídní učitelé

c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV – pro všechny žáky gymnázia i obchodní akademie zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT

d) pedagogická rada pro maturující třídy – gymnázium i obchodní akademie –  27. 4. 2022 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

e) datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům gymnázia a obchodní akademie za II. pololetí – 29. 4. 2022, po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

f) příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“) pro maturanty gymnázia a obchodní akademie – pro gymnázium 7. 4. 2022, pro OA 1. 4. 2022 (zbývající dny “svaťáku” budou v období mezi didaktickými testy a ústní zkouškou

g) blok testů a písemných prací maturantů gymnázia a obchodní akademie + praktická zkouška z odborných předmětů na OA:

Gymnázium:

  • písemná práce z CJ: 8. 4. 2022
  • písemná práce z ČJL: 11. 4. 2022
  • didaktické testy:
  • didaktické testy: 2. 5. 2022 – MAT, AJ, 3. 5. 2022 – ČJ, MAT rozšiřující, 4. 5. 2022 – NJ, RJ. Blíže ZDE.

Obchodní akademie:

  • písemná práce z ČJL: 4. 4. 2022
  • praktická zkouška z odborných předmětů: 7. – 8. 4. 2021
  • písemná práce z CJ: 11. 4. 2022
  • didaktické testy:
  • didaktické testy: 2. 5. 2022 – MAT, AJ, 3. 5. 2022 – ČJ, MAT rozšiřující, 4. 5. 2022 – NJ, RJ. Blíže ZDE.

h) ústní maturitní zkoušky maturantů gymnázia – 16. až 20. 5. 2022 a obchodní akademie – 23. až 26. 5. 2022

ch) předání vysvědčení úspěšným maturantům – po převzetí vysvědčení školou od Cermatu v následujícím týdnu po ústních zkouškách

1. Aktualita:  Podoba maturitní zkoušky v jarním termínu 2022 (MZ2022J), školní seznam literárních děl a pokyn ředitele

Ředitel školy zveřejnil do 24. 9. 2021 Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (společná část) pro maturitu v roce 2022 – podle §14a Vyhlášky č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020 může ředitel školy s více obory vzdělání vytvořit jeden maturitní seznam literárních děl, který obsahuje literární díla pro různé obory vzdělání. Z tohoto důvodu je zveřejněn jeden “Školní seznam literárních děl”, který však obsahuje rozdílná díla pro obor čtyřleté gymnázium (79-41-K/41 Gymnázium), pro osmileté gymnázium (79-41-K/81 Gymnázium) a pro obor obchodní akademie (63-41-M/02 Obchodní akademie) – žáci si tedy musí překontrolovat, který seznam je určen právě jim a jejich třídě. Seznam je ZDE.

Ředitel školy vydal 24. 9. 2021 pokyn Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2022, formy zkoušek, jejich průběh a témata zkoušek“ – ZDE.

Vše o maturitní zkoušce v roce 2022  ZDE.

 

 

 

.