Pozvánky k přijímacím zkouškám rozeslány

Uchazečům o studium gymnázia (čtyřletého i osmiletého) i obchodní akademie byly v minulých dnech rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám (termíny zkoušek jsou ZDE). Byly odeslány jako zásilka do vlastních rukou (doručenka s modrým pruhem), adresovány jsou na toho zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce ke studiu. Pokud Vám pozvánka nebyla ještě doručena, ptejte se u poštovního doručovatele nebo na poště, zda tam dopis nemáte uložený. Pokud Vás “pošťáci” doma nezastihnou, nechávají obvykle zprávu ve schránce, že dopis je uložen na poště. Vše důkladně prověřte, neboť se v minulosti již stalo, že si rodiče obálku nevyzvedli a jejich dítě přišlo o termín přijímacích zkoušek. Případně se stávalo, že nám byla obálka s pozvánkou vrácena jako nedoručená, neboť si rodiče pozvánku nestihli vyzvednout. Pokud byste si nevěděli rady, zavolejte do školy (tel. 461535090), my Vám poradíme, co máte pro získání dopisu z pošty udělat.

Ještě upozorňujeme, že pokud zjistíme (a jsme povinni to zjišťovat), že některý ze zákonných zástupců uvedených na přihlášce uchazeče o studium má jako fyzická osoba (ne jako podnikatel na IČO) datovou schránku, poslali jsme pozvánku a další materiály datovou schránkou, nikoliv poštou. Pokud někomu nedošla dosud pozvánka k přijímací zkoušce a má datovou schránku, doporučujeme se podívat i tam.