Jednání školské rady

Ustavující jednání nové Školské rady proběhlo 16. 9. 2021. Zúčastnili se ho kromě ředitele, který jednání svolal, také členky, které byly ve ŠR v minulém období (Mgr. D. Kukaňová a Mgr. S. Anýžová) i nový člen Ing. K. Kratěna. Proběhla volba předsedy ŠR. Předsedkyní byla zvolena Mgr. D. Kukaňová. V průběhu dalšího jednání byla projednána a schválena výroční zpráva školy (GY a OA) za školní rok 2020/2021, byla projednána připravenost školy na školní rok (plán školního roku, maturity, přijímačky, epidemiologická opatření, doučování žáků atd.). Projednávala se také drobná údržba i investiční akce školy. Zápis z jednání je ZDE.