S nachlazením zůstávejte doma, oběd první den nemoci může být např. rodičem vyzvednut

Nastává období, kdy se začínají ve větším množství vyskytovat různé virózy, nachlazení apod. Obzvláště v současné době, kdy je ve hře stále ještě koronavirové onemocnění, se obracíme na žáky a jejich rodiče, aby zvážili nutnost chodit do školy s příznaky onemocnění horních cest dýchacích. Je na denním pořádku, že již krátce po zahájení výuky přicházejí žáci na sekretariát s tím, že jim není dobře, že kašlou, že je bolí hlava a že mají rýmu. Škola pak volá rodičům, aby si pro dítě do školy přišli, což v některých případech nejde hned a stává se, že i dvě děti takto poblíž sebe čekají na příchod rodičů. Nezletilého žáka nesmíme pustit samotného domů. A často slýcháváme: „Mně už bylo špatně doma, ale mamka řekla, ať jdu do školy“. Obzvláště v případě, že žákovi není dobře už doma, prosíme, aby žák do školy ani nechodil. Jsou nyní dny, kdy řešíme až několik takových případů. Je to v tomto období normální, víme, že takových případů bude přibývat. A to už ani nemyslíme na případné onemocnění covidem 19.

Zároveň upozorňujeme, že žák, který má objednaný oběd, má nárok v první den nemoci na jeho odběr za cenu, jako by byl ve škole (tedy se státním příplatkem). Obědy cizím strávníkům vydáváme od 10:50 do 11:20 u venkovního okénka ve dvoře škole vedle vchodu do jídelny. Na stejném místě budeme vydávat obědy i těm, kteří si přijdou pro oběd nemocného žáka. Jen s tím rozdílem, že čas pro výdej takového oběda je stanoven od 11:30 do 14:00. Upozorňujeme zároveň, že vzhledem k tomu, že se vydávají v té době obědy pro strávníky v jídelně, může vydání oběda u okénka trvat delší dobu. Školní jídelna jede totiž stále ještě v režimu omezení kvůli epidemiologickým opatřením. To si mj. vyžádalo také úpravu rozvrhu výuky, kterou budeme realizovat od 27. 9. 2021. Děkujeme za pochopení.