Studenti gymnázia i obchodní akademie se zase zapojují do projektu mentorské asistence

Na začátku září byli žáci gymnázia i obchodní akademie osloveni, zda by se opět nechtěli zapojit jako mentoři do vzdělávání žáků základních škol, kteří mají poruchy učení, jsou sociálně znevýhodněni. Hlavním cílem projektu, který organizuje město Svitavy s krizovým centrem Pestalozzi Svitavy a Bonanza Vendolí, je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení, výjimečně chování a u dětí se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem je výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“, zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě a regionu nebo příspěvek k sanaci některých rizikových nebo ohrožených rodin.

Každoročně se mentorské asistence na pozici mentorů studenti naší školy zapojují a pomáhají tak zvládat studijní povinnosti některým žákům ze ZŠ, kteří mají studijní problémy.

Setkání organizátorů mentorské asistence se studenty gymnázia a OA - září 2021