Žáci primy až kvarty gymnázia nastupují 17. 5. 2021 do školy již bez rotace

Podle vládních opatření nastoupí v pondělí 17. 5. 2021 do školy žáci primy až kvarty gymnázia. Ostatní třídy gymnázia a obchodní akademie se budou učit ještě distančně.

V pondělí 17. 5. 2021 výuka všech žáků primy až kvarty začne v 8:50, žáci budou v 8:35 testováni, a to již ve svých kmenových třídách (žáci se sejdou před budovou, půjdou se do třídy otestovat, teprve potom půjdou do šatny). Výuka po celý týden může probíhat podle upraveného rozvrhu, je nutno sledovat rozvrh suplování v Bakalářích.

Protože je stále pro jazykové školy nařízena distanční výuka (bohužel paradoxně i pro žáky v přípravných kurzech KET, PET, FCE, kteří jsou stejně při běžné výuce společně ve škole), bude výuka v kurzech jazykové školy i nadále probíhat distančně podle upraveného rozvrhu, který bude upravený tak, aby se žáci pokud možno stihli přesunout ze školy domů. Pokud by žák měl zdržení na cestě, přihlásí se do TEAMS na výuku kurzu KET později. 

Prosíme žáky, aby nevcházeli během dne sami do jiných částí budovy, při přestávkách opouštěli třídu jen v nutných případech (např. návštěva toalet). Po skončení výuky se žáci nesmí zdržovat ve škole.

Pro žáky, kteří budou od 17. 5. ve škole, máme zajištěné testy na covid19 (bez otestování žák do školy nemůže přijít – k testování více ZDE, bod 14). Testovat se budou žáci již jen 1x týdně, a to v pondělí (případně první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu).

Testovat se budou žáci v kmenové učebně formou samotestů sami. Žáci, kteří budou negativní, se půjdou přezout do šatny a do učebny se vrátí. Žák, kterému by vyšel test pozitivně, bude umístěn do izolační místnosti, rodiče budou vyrozuměni, aby si dítě ve škole převzali. Zbývajícím žákům by byla kvůli dezinfekci třídy určena náhradní kmenová učebna. V další dny, kdy se testovat žáci již nebudou, půjdou od vchodu rovnou do šatny a pak do své učebny.

Žáci, kteří prokazatelně prodělali covid19 (měli pozitivní test) v době kratší 90 dní, se testovat nemusí. Musí ale předložit potvrzení od praktického lékaře (dětského, dorostového). Případně mohou doložit aktuální test z testovacího centra (ne starší 7 dní) nebo mohou doložit doklad o očkování proti covid19, musí jít o druhé očkování, které proběhlo před 14 dny a dříve. V těchto uvedených případech se žák ve škole testovat nemusí. Více k testování žáků najdete ZDE.

Stále platí, že žáci nižšího stupně gymnázia (prima až kvarta) nosí v případě prezenční výuky ve škole po celou dobu roušku (mohou používat chirurgickou roušku, tedy zdravotnickou obličejovou masku), žáci ostatních tříd gymnázia a obchodní akademie, kteří budou nastupovat do školy v dalších týdnech, musí mít povinně respirátor, např. třídy FFP2.

Pro žáky v prezenčním vyučování zabezpečujeme také obědy: všichni žáci primy až kvarty budou mít obědy přihlášené. Pokud nebude mít někdo o oběd již v pondělí zájem, musí si ho v pátek 14. 5. do 13:00 odhlásit – telefonicky u vedoucí ŠJ D. Řezníkové – 461541348 (možno nahrát také vzkaz na záznamník), případně mailem na adrese re@gy.svitavy.cz, případně bude možné si oběd odhlásit v systému iCantine na webu školy – tlačítko Stravování. Při distančním vyučování se žáci stále nemohou stravovat ve školní jídelně.

Více informací k provozu škol od 17. 5. 2021 z MŠMT ZDE.

Zveřejněno 12. 5. 2021