Svitavské gymnázium hledá učitele/učitelku fyziky, informatiky nebo matematiky – místo je již obsazeno

Ředitel svitavského Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy vypisuje výběrové řízení učitele nebo učitelky fyziky v kombinaci s matematikou nebo informatikou, a to na plný úvazek. Výhodou je kvalifikace pro výuku na střední škole a vystudované obory fyzika, matematika nebo informatika. Uchazečem o místo může být nejen absolvent pedagogické fakulty (učitelství uvedených oborů), ale také absolvent přírodovědeckých fakult, fakult informatiky, MAT-FYZ nebo vysokoškolského technického oboru, např. VUT, ČVUT (strojní nebo stavební fakulta) apod. s tím, že pedagogickou způsobilost uchazeč o místo dostuduje do tří let. Za stejných podmínek se o místo může ucházet i vysokoškolský student uvedených oborů, a to v rámci vysokoškolské praxe. Uchazeči se mohou přihlašovat písemně dodáním strukturovaného životopisu a dokladu o získané kvalifikaci (stačí kopie, originál uchazeč předloží při případném pohovoru), a to do 20. dubna 2023 do 12 hodin osobně na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy. K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do konce dubna 2023. Nástup – 1. 9. 2023 (možno i od 1. 5. 2023). Případné další informace – na telefonu 603511743 nebo na bc@gy.svitavy.cz. Ředitel školy si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.