Novinky v prezentační technice na gymnáziu

Gymnázium má v učebně biologie nový interaktivní dotykový displej. Škola ho získala v rámci projektu “Polytechnika” (I-KAP-II.). A do třídy tercie A byla instalována interaktivní tabule.