První projektové dny v rámci projektu I-KAP-II “Polytechnika”

Svitavské gymnázium je zapojeno do projektu “Polytechnika” v rámci projektu I-KAP-II. Projekt obsahuje několik aktivit, jednou z nich je organizování projektových dnů pro žáky základních škol (v případě svitavského gymnázia jde o ZŠ a MŠ Sokolovská a ZŠ Riegrova). 10. května 2022 se sešli nejdříve v chemické laboratoři žáci ZŠ Riegrova nad tématem “DNA” – osmáci se např. pokusili izolovat nukleovou kyselinu z ovoce nebo zeleniny pomocí prostředku na nádobí, pracího prášku a alkoholu (70% izopropylalkohol, případně čistý nebo denaturovaný ethanol). Projektový den vedl Mgr. Jiří Mach.

Následně žáci ZŠ a MŠ Sokolovská v učebně biologie prováděli pitvu sarančete (za pomoci stereolup, pitevních nůžek) a seznámili se s morfologií tohoto hmyzu. Projektový den vedl Mgr. Michal Střeštík.

Na obou projektových dnech se podílelo celkem 7 pedagogů ZŠ i gymnázia. Využity byly také prostředky získané gymnáziem z projektu.