Konec 6. semestru univerzity třetího věku

Na konci dubna a na začátku května 2022 proběhly poslední přednášky na svitavské univerzitě třetího věku (U3V) pro posluchače, kteří studium zahájili v roce 2017 a měli studium kvůli covidu přerušeno.. Studium U3V organizuje od roku 2002 Gymnázium Svitavy. Na konci studia – v 6. semestru, který byl věnován problematice „Člověk ve zdraví a nemoci“ – přednášeli posluchačům U3V Mgr. Miloslava Tmějová, učitelka odborných předmětů ze svitavské střední zdravotnické školy (vystoupila s problematikou první pomoci) a MUDr. Libor Sychra, primář oddělení ORL Svitavské nemocnice (přednášel o problematice sluchu a problémech nedoslýchavosti).