Projektový den pro žáky základních škol na gymnáziu v rámci projektu I-KAP-II

Svitavské gymnázium je zapojeno do projektu “Polytechnika” v rámci projektu I-KAP-II. Projekt obsahuje několik aktivit, jednou z nich je organizování projektových dnů pro žáky základních škol (ZŠ a MŠ Sokolovská a ZŠ Riegrova). Poslední projektový den se uskutečnil 21. 2. 2023, žáci ZŠ a MŠ Sokolovská absolvovali lekci z biologie zaměřenou na lidskou kůži, pracovali s některými pomůckami, které škola získala v rámci projektu, žáci ZŠ Riegrova následně pracovali v chemické laboratoři pod vedením Mgr. J. Macha (a část žáků zároveň v učebně fyziky pod vedením Mgr. P. Brázdy – to již byla aktivita mimo projekt).

Více o projektu a více fotografií – ZDE.