Projekt I-KAP-II “Polytechnika” na gymnáziu

Svitavské gymnázium je zapojeno do projektu “Polytechnika” v rámci projektu I-KAP-II. Projekt obsahuje několik aktivit, jednou z nich je organizování projektových dnů pro žáky základních škol (v případě svitavského gymnázia jde o ZŠ a MŠ Sokolovská a ZŠ Riegrova). Další aktivitou je teraristický kroužek pro žáky ZŠ a MŠ Sokolovská. Do projektu jsou zapojeni učitelé obou ZŠ a učitelé svitavského gymnázia. V rámci projektu je gymnázium vybavováno didaktickou technikou a pomůckami, realizují se také výjezdy učitelů do zahraničí s cílem poznávání zahraničního školství.

Porada projektového týmu 21. 4. 2022

První projektové dny 10. 5. 2022 – biologie a chemie

Další projektové dny 14. 6. 2022 – chemie, biologie a doprovodný program (již mimo projekt) ve fyzice

Z práce kroužku

Projektové dny 8. 11. 2022 – chemie, biologie a mimo projekt i fyzika

Projektové dny 21. 2. 2023 (chemie a biologie, práce s pomůckami z projektu a mimo projekt ještě lekce z fyziky)

Z práce kroužku

Vzdělávání pedagogů – 14. 6. 2023 – Základy typografie pro přírodovědné vyučování

V rámci projektu I-KAP-II (Polytechnika) uspořádalo 8. 11. 2023 gymnázium jeden mimořádný projektový den pro žáky 8. třídy ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy. V chemické laboratoři se žáci pod vedením Jiřího Macha zabývali tématem „Dělení směsí biologického materiálu metodami filtrace a extrakce“, v učebně biologie vedl Michal Střeštík praktickou lekci „Členovci – letem světem po skupinách“. V obou případech byly využity některé pomůcky a technika, kterou škola v projektu získala. Šlo o poslední projektovou akci, na které se sešli všichni členové projektového týmu. Ti se také na přípravě projektového dne podíleli.