Novinky v maturitě v jarním termínu 2021 – aktualizováno 14. 2. 2021

Podle informací z MŠMT ze dne 28. 1. 2021 (ZDE) by maturitní zkouška na jaře 2021 měla průběh s těmito (vybranými) úpravami:

SPOLEČNÁ ČÁST

  • Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021.
  • U didaktických testů se prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
  • U didaktických testů bude také mimořádný termín pro ty žáky, kteří se nemohli se k řádnému termínu didaktických testů dostavit kvůli karanténě či nemoci spojené s covid-19.

PROFILOVÁ ČÁST

  • Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky nebudou. Ústní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků se konat budou.
  • Konat se budou také ostatní profilové zkoušky, ke kterým se žáci přihlásili.

K maturitní zkoušce bude připuštěn ten žák, který se k maturitní zkoušce přihlásil v prosinci 2020 a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Žákům, kteří byli hodnoceni z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nedostatečně, bude umožněno vykonat opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021. Teprve po složení opravné zkoušky bude takový žák připuštěn k maturitní zkoušce.

Vzhledem k tomu, že odpadly písemné práce z ČJL a cizích jazyků, vznikl na obchodní akademii prostor pro posunutí praktické zkoušky z odborných předmětů, škola posunutí termínu plánuje.

Další informace o maturitách, ukončování posledního ročníku studia, připouštění k maturitě (pokud někdo neprospěl v pololetí), opravným termínům apod. budou žákům maturitních tříd poskytnuty. Informace budou postupně zveřejňovány ZDE. Jsou uvedeny také od 14. 2. 2021 v dokumentu školy Ředitel školy vydal 14. 2. 2021 pokyn “Sdělení ředitele školy k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 a k výuce posledních ročníků oborů vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021″ – ZDE. Bude upraven maturitní kalendář školy, od dubna bude upravena maturantům výuka (některé předměty budou mít od dubna nepovinné), v květnu ještě před ústními maturitami budou vypsané nepovinné konzultace pro žáky v předmětech, z kterých budou maturovat, na konec dubna budou posunuty termíny praktické zkoušky na OA, bude drobně rozšířen seznam literárních děl ke zkoušce z ČJL na gymnáziu, upraveny budou témata k ústním zkouškám z některých cizích jazyků.  Od 1. února do 31. března se vyučuje podle normálního rozvrhu. Případné změny jsou závislé na vývoji epidemiologické situace a na vládních opatřeních. Čekáme také na termín, kdy budou moci jít maturanti do školy.

Více informací z MŠMT je ZDE. K organizaci a průběhu maturitní zkoušky v roce 2021 vydalo MŠMT opatření, které je k dispozici ZDE.