Kácení dvou stromů (lípy velkolisté) v areálu gymnázia

Několik let byly sledovány dvě lípy při zdi přízemní budovy (tzv. klubovny) u zadní příjezdové komunikace školy z ulice Poličská ve Svitavách. Jejich stav se v posledních letech výrazně zhoršil, jsou patrná poškození, před několika měsíci došlo u jednoho z těch dvou stromů vlivem větru a deště k odlomení jedné z hlavních větví, což potvrdilo, že je prohnilá podstatná část báze kmene. Přestože stromy byly před lety ošetřeny, infekce kmenů a v jednom případě i dřevokazné houby postupně vytvořily z obou stromů nebezpečné dřeviny pro danou, velmi frekventovanou lokalitu. Hrozí porušení statiky stromu. Na základě posouzení odborníků-certifikovaných arboristů byl podán návrh na skácení obou stromů. Zároveň byl proveden i zoologický průzkum (ve vztahu k broukům, netopýrům a ptákům), odborníkem nebyl na uvedených stromech zjištěn žádný zákonem zvláště chráněný druh živočicha. Správní orgán stav stromů dále usoudil, že stromy nejsou součástí významného krajinného prvku, přestože stromy mají funkční i estetický význam. Správní orgán na základě posouzení doporučil jako nutné – z důvodu zajištění provozní bezpečnosti – stromy skácet. Příčiny současného stavu stromů sahají podle vyjádření správního orgánu až do 60. let minulého století, kdy byla postavena bezprostředně u stromů (v řádu několika centimetrů) jednopodlažní budova.

Stav obou stromů dokládají přiložené fotografie. Stromy jsou, jak je uvedeno i povolení ke skácení (vydáno v říjnu 2020 Městským úřadem Svitavy jako věcně a místně příslušným správním orgánem ochrany přírody), pro danou lokalitou nebezpečné. Podmínkou skácení stromů bylo dodržení termínu pro skácení od 1. 10. do 31. 3. Kácení provede odborná firma. Povolení ke skácení stromů je uloženo na sekretariátu školy.