Zemřel bývalý pedagog na svitavské obchodní akademii a pedagog na VŠE v Praze Prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.

Miloslav Synek (20. září 1935–13. dubna 2022) pocházel z Letovic, v roce 1954 absolvoval Střední ekonomickou školu ve Svitavách (dnes obchodní akademie), poté v roce 1959 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V letech 1959 až 1965 vyučoval odborné ekonomické předměty na Střední ekonomické škole ve Svitavách. Od roku 1965 působil na VŠE v Praze (jako odborný asistent, od roku 1983 jako docent a od roku 1990 jako profesor).

V roce 1990 se stal vedoucím katedry podnikové ekonomiky; tuto funkci vykonával 13 let. Pod jeho vedením vznikly učebnice (Podniková ekonomika a Manažerská ekonomika), které se staly základními učebními pomůckami nejen na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale prakticky na všech vysokých školách a fakultách s ekonomickým zaměřením v České republice. Svou odbornou specializací je zaměřen na kapacitní výpočty v průmyslu, teorii a řízení nákladů, finanční management, investice a jejich hodnocení. Je autorem několika odborných ekonomických knih a učebnic a autorem zhruba sta odborných článku. V roce 1991 se účastnil kurzu pro řídící pracovníky na Universitě IOWA v USA (Executive Development Program), v roce1992 absolvoval studijní pobyt na TEXAS A-M University, v následujícím roce studijní pobyt v Manchesteru ve Velké Britanii a v roce 1996 jako hostující profesor na Universitě RIT v Rochestru, USA.

V roce 2007 byl profesor Synek za rozvoj oboru vyznamenán Medailí Aloise Rašína.