Závěr školního roku na gymnáziu ve znamení kurzů, exkurzí a výletů

Jakmile byla uzavřena klasifikace za 2. pololetí a proběhlo jednání pedagogické rady, uskutečnily se na gymnáziu sportovní kurzy (o to je jiná aktualita na nástěnce), exkurze, výlety a vycházky. Tak např. žáci primy a odjeli do ZOO do Jihlavy, kvintáni se prošli ke sv. Trojici a opekli si špekáčky, žáci 1. B odjeli na Velehrad a do archeoskanzenu v Modré.