Žáci obchodní akademie absolvovali online přednášku a besedu “Energie – budoucnost lidstva”

Na konci dubna a na začátku května 2021 absolvovali žáci 1. A a 2. A obchodní akademie online přednášku a besedu na téma „Energie – budoucnost lidstva“. Lektor Ing. Petr Vácha z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy  představil energetické zdroje a jejich klady, zápory a možnosti využití, technická řešení výroby elektřiny i nevyřešený problém jejího skladování. Množství elektřiny, vyrobené například ve větrných a slunečních elektrárnách, závisí na počasí a denní době. V elektrické síti ale musí být v každý okamžik jen tolik elektřiny, kolik v danou chvíli spotřebujeme. Při nestabilních dodávkách se zvyšuje hrozba blackoutu. Abychom mohli kolísavou výrobu regulovat, je třeba najít nové způsoby skladování elektřiny ve velkém. Bezemisní jaderné energie se tento problém sice netýká, výzvou do budoucna je ale třeba hledání nových technologií recyklace radioaktivního vyhořelého paliva a budování podzemních úložišť. Beseda byla uspořádána v rámci výuky předmětu Základy přírodních věd a předmětu Svět kolem nás.

O besedě vyšel také článek ve Svitavském deníku ZDE.

Podívejte se také na několik obrázků z online besedy ZDE.