Workshop na téma Vyjeď do Evropy

Studenti kvarty, sexty a 2.ČB absolvovali workshop s Eurocentrem Pardubice na téma Vyjeď do Evropy. Získali základní informace o programech EU pro mládež, jako jsou například dobrovolnictví, stáže u evropských institucí, granty na solidární projekty a Erasmus +.