Vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT pro žáky obchodní akademie

V pondělí 11. října absolvovali žáci obchodní akademie třídy 2. A seminář „MŮŽEŠ PODNIKAT“. Přednášejícími byli: Václav Muchna (Y Soft Corporation, a.s.) a Petr Havlíček (http://www.fa-havlicek.cz). Záměrem tohoto  programu je především inspirovat studenty k podnikavosti, a to na základě příběhů konkrétních podnikatelů/ek. Seminář přítomné seznámil s činností přítomných podnikatelů, vedl k uvědomění si vlastní zodpovědnosti a možnosti uplatnění a ukázal podnikání jako možnost seberealizace.