Výstavka jehličnanů na gymnáziu

V rámci výuky o nahosemenných rostlinách připravili studenti a studentky biologického semináře malou výstavku dřevin, kterou můžete navštívit ve druhém patře zadního traktu gymnaziální budovy. Najdete zde jak běžnější, tak i málo známé druhy (mnohdy původu z jiných částí Evropy nebo i Severní Ameriky), které byly vysazeny v areálu školy nebo v sousedním parku Jana Palacha.