Výstava plodů dřevin na gymnáziu

V druhém podlaží zadní části budovy gymnázia si zájemci mohou prohloubit znalosti o některých plodech, které se na vybraných dřevinách na podzim vytvářejí. Je možné se dovědět, co je to žalud nebo kaštan z botanického pohledu, které látky plody obsahují nebo jak se pak plody využívají. A to nejen u známých druhů dřevin, ale také například u méně známého platanu nebo brslenu a dalších. Výstavku je možné vnímat jen esteticky, neboť i to je hodnota, kterou nám rostliny a jejich plody poskytují.