Výsledky přijímacího řízení

Výsledkové listiny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

Gymnázium 79-41-K/81 osmileté

Gymnázium 79-41-K/41 čtyřleté

Obchodní akademie 63-41-M/02

Dnes 15. května 2024 došlo ke zveřejnění výsledků v systému DiPSy. Zadá-li uchazeč v jeho veřejné části (tedy uchazeč nemusí být ověřen identitou občana) své registrační číslo, bude mu zpřístupněn výsledek řízení s odkazem na v systému nahraný výše uvedený PDF dokument.

Z legislativního hlediska ovšem platí, že rozhodnutím je pouze a výhradně seznam zpracovaný ředitelem školy s bodovými hodnoceními a jeho podpisem.

Zdroj: Co dělat po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek? – To-dáš.cz (to-das.cz)