Ve výuce a u zkoušek od 8. 6. 2021 bez roušek a respirátorů. O přestávkách a ve společných prostorách roušky zůstávají.

Podle aktuálních vládních opatření nebudou muset mít od úterý 8. 6. 2021 žáci a učitelé při výuce roušky nebo respirátory. Vládní novinka se týká jen vyučovacích hodin, nikoliv přestávek, pobytu a pohybu žáků v budově školy mimo hodiny výuky. Při pohybu po chodbách, v šatnách, ve studovně, při příchodu do školní jídelny a v dalších společných prostorách školy apod. budou muset mít žáci i učitelé ochráněny dýchací cesty rouškou nebo respirátorem. Bez roušek a respirátorů mohou být i maturitní a jiné zkoušky (je však nutno zajistit rozestup 2 m).