V pondělí 24. května 2021 se vrací do školy žáci všech tříd gymnázia a obchodní akademie

Podle vládních opatření nastoupí v pondělí 24. 5. 2021 do školy žáci všech tříd gymnázia a obchodní akademie. Výjimkou jsou žáci třídy 3. A obchodní akademie, kteří nastupují na souvislou čtrnáctidenní praxi. Výuka bude upravena rozvrhem suplování (viz Bakaláři), a to vzhledem k povinnému antigennímu testování žáků (vždy v pondělí nebo v den prvního příchodu žáka do školy v daném týdnu) a konáním maturitních didaktických testů ve dnech 24. až 26. 5. 2021.

Za určitých podmínek bude probíhat také výuka tělesné výchovy nebo výuka v kurzech jazykové školy.

Pro žáky, kteří přijdou do školy, platí vládní opatření o povinném antigenním testování (žáci se po poučení testují sami pod dohledem poučených zaměstnanců školy).  Testovat se budou žáci podle rozpisu – viz níže. Žáci, kteří budou negativní, se půjdou přezout do šatny a následně půjdou do příslušné učebny. Žák, kterému by vyšel test pozitivně, bude umístěn do izolační místnosti, rodiče budou vyrozuměni, aby si dítě ve škole převzali. V další dny, kdy se testovat žáci již nebudou, půjdou od vchodu rovnou do šatny a pak do své učebny.

Rozpis příchodu žáků do školy a testování na covid19 v pondělí 24. 5. 2021:

Gymnázium:

Každá celá třída se po příchodu do školy přesune do své kmenové třídy, kde proběhne testování na covid19. Po testování žáci odejdou přezout do šatny a pak se odeberou do příslušné učebny, kde bude probíhat jejich výuka. Příchody žáků do školy:

  • 7:35 – třídy tercie a 1. B (výuka začne v 7:55)
  • 8:30 – třídy sekunda A, 2. B, 3. B a septima A (výuka začne v 8:50)
  • 9:35 – třídy prima A, kvarta A, kvinta A, sexta A (výuka začne v 9:55)

Žádáme žáky, aby přišli do školy včas, aby se zbytečně neprotahovalo společné poučení před testováním a samotné testování.

Obchodní akademie:

Testovat se bude od 7:30 hodin do 7:55 hodin. Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků se nebudou dělat časové intervaly pro příchod jednotlivých tříd. Zejména žáci ze Svitav by měli přicházet již na půl osmou, aby byl proces plynulý. K samotnému testování budou žáci vyzýváni po skupinkách. Třída 1. A bude čekat na dvoře (v případě velmi špatného počasí v prostoru bufetu) a třída 2. A ve vstupním vestibulu.

Testovací místa:

  • v 7:30 – 1. A – vnitřní vestibul 
  • v 7:30 – 2. A – v místnosti EIN (sídlo studentské firmy, pod schody vlevo)

Testovat se nemusí žáci, kteří se prokážou:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Takový doklad vystaví žákovi praktický (dětský, dorostový) lékař. Nestačí čestné prohlášení nebo kopie o pozitivním nálezu z mobilního telefonu,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Více k testování žáků najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE (u posledního odkazu najdete také manuál a video o testování SEJOY testy). Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Povinná ochrana dýchacích cest:

Žáci nižšího stupně gymnázia (prima až kvarta) nosí v případě prezenční výuky ve škole po celou dobu roušku (mohou používat chirurgickou roušku, tedy zdravotnickou obličejovou masku), žáci ostatních tříd gymnázia a obchodní akademie, musí mít povinně respirátor, např. třídy FFP2.

Provoz školní jídelny na gymnáziu:

Pro žáky v prezenčním vyučování zabezpečujeme také obědy: všichni žáci, kteří se stravují v jídelně gymnázia, budou mít obědy přihlášené. Pokud nebude mít někdo o oběd již v pondělí zájem, musí si ho v pátek 21. 5. do 13:00 odhlásit – telefonicky u vedoucí ŠJ D. Řezníkové – 461541348 (možno nahrát také vzkaz na záznamník), případně mailem na adrese re@gy.svitavy.cz, případně bude možné si oběd odhlásit v systému iCantine na webu školy – tlačítko Stravování.

Jazyková škola

K uvolnění dochází také u jazykové školy. Všechny kurzy se vracejí do prezenčního vzdělávání, avšak za určitých podmínek – výuku v kurzech lze uskutečňovat pouze v učebnách, kde je dvojnásobek míst k sezení (nelze vyučovat např. v malých učebnách cizích jazyků).

Více informací k provozu škol od 24. 5. 2021 z MŠMT najdete ZDE.

Zveřejněno 18. 5. 2021