Úspěchy gymnazistů v dějepisné olympiádě a v olympiádě v českém jazyce

V březnu 2023 proběhlo krajské kolo dějepisné olympiády. Výtečně si vedl D. Cába, který se v kat. I. umístil na 2. místě a postoupil tak do celostátního kola! V kat. II. se umístil J. Cupal na 5. místě a F. Vaverka na 7. místě.

V okresním kole olympiády v českém jazyce zvítězila v kat. II. J. Krušinová (postoupila do dubnového krajského kola, kde se umístila na 10. místě), T. Vaverková se umístila na 4. místě, B. Krčová (OA) na 11. místě a L. Malásková (OA) na 14. místě. V kat. I. se nejlépe umístila V. Petrželová (4. místo).

David Cába – postupující do celostátního kola