Úspěch v soutěži PO očima dětí a mládeže

Marie Stupáková (3. B) se zapojila do soutěže nazvané Požární ochrana očima dětí a mládeže. Soutěž nabízela různé výstupy, Marie zvlolila literární práci a zaujala porotu natolik, že zvítězila v okresním kole a ve 2. polovině května se dozví, jak její práce uspěla na krajské úrovni.